Gherkin: techniczno-poetycki język

Poznaj techniczno-poetycki język Gherkin służący do tworzenia przypadków testowych, który wywodzi się z podejścia BDD (Behavior-Driven Development).