Testowanie to zysk, a nie koszt!

Wiele firm traktuje testowanie oprogramowania jako przykrą konieczność. Na przykładzie z życia wziętym pokazujemy, dlaczego warto testować.