Badani a eyetra cking

Czym są badania eyetracking?

Eyetracking (okulografia) to śledzenie ruchu gałek ocznych osoby badanej. Początkowo wykorzystywany w psychologii, medycynie czy marketingu, dziś zyskuje coraz większą popularność przy badaniu użyteczności stron, aplikacji czy systemów. Eyetracking pozwala bowiem określić dokładny punkt patrzenia użytkownika na materiał wizualny, ustalić ścieżkę wzroku, sprawdzić które elementy skupiają jego uwagę, a które są pomijane lub przeoczane.

Badanie eytrackingu można przeprowadzać za pomocą m.in.:

– specjalnych okularów zamontowanych na głowie badanego (eytracking mobilny). Dzięki temu użytkownik ma możliwość poruszania się i przemieszczania. Tego typu metody są chętnie wykorzystywane w badaniach marketingowych np. produktów w miejscu sprzedaży.

–  specjalnych komputerów z wbudowanym okulografem oraz kamerą do nagrywania ruchów gałek ocznych. W tym przypadku najczęściej wykonuje się testy użyteczności oprogramowania.

Jak wykonujemy testy eyetracking

Zaczynamy od wywiadu z klientem. Zapoznajemy się z jego oczekiwaniami i/lub występującymi problemami. Określamy cel badawczy i pytania badawcze. Tworzymy scenariusz badania, a następnie przeprowadzamy rekrutację osób badanych (od 20-100 osób). Badania eyetrackingowe odbywają się w naszym biurze, przy udziale badanego i moderatora. Przed przystąpieniem do badania uruchamiamy kalibrację urządzenia, tak by je wyregulować i dostosować do źrenic respondenta. Następnie moderator wydaje polecenie. Podczas działań użytkownika, eytracker sam wychwytuje, nagrywa i zapisuje ruch gałki ocznej. Gdy etap badania użytkowników dobiegnie końca, przystępujemy do analizy danych.  Interpretujemy stany chwilowego skupienia wzroku na danym elemencie tj. fiksacje, szybkie ruchy przemieszczania gałek ocznych pomiędzy fiksacjami tj. sakady, oraz ścieżki i kierunki wzroku. W efekcie badań, konstruujemy raport zawierający m.in.

– mapy cieplne (obrazujące częstość i czas oglądania poszczególnych elementów)

– mapy fiksacji (przedstawiające ścieżkę, czas i kolejność fiksacji wzroku)

– rekomendowane rozwiązania

Badania eyetracking - zalety

– pozyskujemy obiektywne dane ilościowe o ścieżkach, kolejności i czasie patrzenia odbiorców na poszczególne elementy strony/ systemu/ aplikacji

– monitorujemy i analizujemy nieuświadamiane i niekontrolowane reakcje ludzi

– przeprowadzamy badania na różnych wariantach projektu. Poprzez porównanie wyników wybieramy najlepsze dla klienta rozwiązanie

– definiujemy problemy użyteczności, rekomendujemy własne rozwiązania

– dane przedstawiamy w przejrzystym, zbiorczym raporcie, zrozumiałym zarówno dla specjalistów UX jak i osób z poza branży

 

Eytracking może być przeprowadzany jako samodzielne badanie, jednak nasi specjaliści UX rekomendują uzupełnić je o testy użyteczności w formie wywiadów, by dokonać kompleksowej analizy zarówno zachowań, jak i  opinii użytkowników.

Zapytaj o wycenę!

Testy funkcjonalneBadania User ExperienceTesty bezpieczeństwaAudyt UX - Analiza eksperckaTesty aplikacji mobilnejAutomatyzacja testówTesty wydajnościowe

Zamów demo usługi

KONTAKT