Inżynieria Wymagań – IREB CPRE Foundation Level

REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań Poziom Podstawowy/ REQB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level

Podsumowanie kursu

Szkolenie z Inżynierii Wymagań przygotowujące do zdobycia certyfikatu IREB CPRE Foundation Level. Certyfikat ten potwierdza umiejętności określania i opisywania wymagań, oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań. Potwierdza również znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań, oraz zasady dobrego zarządzania ryzykiem. Osoby posiadające certyfikat IREB CPRE są postrzegane przez swoich klientów i pracodawców jako eksperci od zarządzania wymaganiami.

 

Co daje szkolenie IREB?

 • Niniejsze szkolenie przygotowuje do zdobycia certyfikatu pierwszego, podstawowego poziomu IREB.

Przyczyną większości problemów pojawiających się w projektach jest często niewłaściwe określenie wymagań lub projekt systemu niespełniającego oczekiwań i potrzeb klienta. Międzynarodowa organizacja IREB dostrzega ten problem i stara się go rozwiązać poprzez wprowadzenie międzynarodowego standardu dla Inżynierii Wymagań.

Certyfikacja Inżynierii Wymagań IREB udowadnia, że jesteście Państwo ekspertami Inżynierii Wymagań. Mając te kwalifikacje, wiecie, jak zidentyfikować i opisać wymagania oraz jak przeprowadzić skuteczną analizę wymagań.

Dzień pierwszy

Harmonogram dnia
 • Wprowadzenie i podstawy

 • System i kontekst systemu

  - System, kontekst i granice systemu
  - Określanie granic systemu i kontekstu

 • Pozyskiwanie wymagań

  - Źródła wymagań
  - Kategoryzacja wymagań według modelu Kano
  - Techniki pozyskiwania

Dzień drugi

Harmonogram dnia
 • Dokumentacja wymagań

  - Projekt dokumentu
  - Rodzaje dokumentacji
  - Struktury dokumentu
  - Wykorzystanie dokumentów wymagań
  - Kryteria jakości dla dokumentu wymagań
  - Kryteria jakościowe dla wymagań
  - Słownik

 • Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego

  - Konsekwencje opisu w języku naturalnym
  - Budowa wymagań przy pomocy szablonów

 • Dokumentacja wymagań przy pomocy modelu

  - Termin "model"
  - Modele celów
  - Przypadki użycia
  - Trzy perspektywy wymagań
  - Modelowanie wymagań w perspektywie danych
  - Modelowanie wymagań w perspektywie funkcjonalnej
  - Modelowanie wymagań w perspektywie zachowań

Dzień trzeci

Harmonogram dnia
 • Negocjowanie i walidacja wymagań

  - Podstawy walidacji wymagań
  - Podstawy negocjacji wymagań
  - Aspekty jakości wymagań
  - Zasady walidacji wymagań
  - Techniki walidacji wymagań
  - Negocjowanie wymagań

 • Zarządzanie wymaganiami

  - Przydzielanie atrybutów wymaganiom
  - Punkty widzenia wobec wymagań
  - nadawanie priorytetów wymaganiom
  - Śledzenie powiązań wymagań
  - Zarządzanie wersjami wymagań
  - Zarządzanie zmianami wymagań
  - Pomiary wymagań

 • Narzędzia wspomagające

  - Rodzaje narzędzi
  - Wdrażanie narzędzi
  - Ocena narzędzi

Pliki do pobrania

Wróć do góry