Testy z użyciem frameworka Pytest (Python). Fixture i parametryzacja testu.

Python jest językiem programowania, który posiada czytelną i przejrzystą strukturę w postaci bloków i wcięć oraz intuicyjne słowa kluczowe.