Obowiązek informacyjny

Szanowny Użytkowniku,

Chcielibyśmy Cię poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. W ten sposób spełniamy nasz obowiązek względem Ciebie, który wynika z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.


 1. Dane Administratora

   Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest TestArmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-238), przy ul. Petuniowej 9/5, zwana dalej „Spółką”,

 2. Dane kontaktowe

   Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Spółce, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].

 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Spółka może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji zawartej przez nas umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu, webinarach, testach predyspozycji lub udziału w szkoleniu jako prelegent), a także spełnienia prawnych obowiązków (przede wszystkim finansowo-podatkowych) związanych z ww. umową. Przepisy prawa wymagają także od Spółki przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto Twoje dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celach marketingowych, reklamowych oraz statystycznych (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), związanych m.in. z:

   1. przesyłaniem newslettera, w którym zdradzamy Ci sekrety testerskie i dzielimy się z Tobą swoją wiedzą,
   2. przesyłaniem informacji handlowych i marketingowych, abyś wiedział o interesujących Cię webinarach, eventach i ofertach pracy,
   3. promocją Spółki i działań związanych z jej działalności.Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
 4. Odbiorcy danych osobowych

   Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe, a także innym podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

   Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do ActiveCampaign LLC oraz Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 6. Okres przetwarzania danych osobowych

   Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

   1. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych, statystycznych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: [email protected]. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   2. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. Zakres uprawnień

   Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Wymóg podania danych osobowych

   Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o ciekawych eventach, wydarzeniach lub ofertach pracy. Podanie danych w celu realizacji umowy jest natomiast niezbędne do świadczenia usług z umową związanych. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

 9. Profilowanie

   Spółka może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Spółka nie podejmuje jednak decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne.

 10. Skarga do organu nadzorczego

   Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


   Twój Administrator danych

×
Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies, w której informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania oraz naszych zaufanych partnerach. Jeśli klikniesz Zaakceptuj — zgadzasz się na instalację marketingowych plików cookies w Twoim urządzeniu w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb.
 1. Dlaczego my?
 2. Szkolenia
 3. Dla firm
 4. Kontakt