Polityka prywatności i plików cookies TestArmy Group S.A.

Szanowny Użytkowniku,

naszą politykę prywatności i plików cookies stworzyliśmy po to, abyś wiedział dlaczego prosimy Cię o podanie danych osobowych i w jakim celu to robimy. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Ci pełną ochronę prywatności podczas korzystania z naszych usług.


 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

   Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest TestArmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-238), przy ul. Petuniowej 9/5, zwana dalej „Spółką”.

 2. W jaki sposób można się z nami skontaktować ?

   Jeżeli chciałbyś uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w Spółce, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem maila: [email protected]. Odpowiemy na Twoje pytania.

 3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

   Spółka może przetwarzać Twoje dane w przypadku:

   1. uczestnictwa w szkoleniach, webinarach, testach predyspozycji lub udziału w szkoleniu jako prelegent – są one niezbędne do realizacji zawartej przez nas umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także do spełnienia obowiązków prawnych. Przepisy prawa wymagają także od Spółki przetwarzania Twoich danych do celów realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych [art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO],
   2. zapisania się do naszego newslettera – Twoje dane przetwarzamy w celu przekazywania Ci informacji o sekretach testerskich i dzielenia się z Tobą naszą wiedzą. Informację na ten temat możemy przesłać Ci mailowo, ponieważ zapisałeś się do naszego newslettera. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, [art. 6 ust. 1 pkt a) RODO],
   3. przesyłania informacji handlowych i marketingowych – Twoje dane przetwarzamy w celu informowania Cię o wydarzeniach związanych z promocją naszej Spółki, organizowanych webinarach, eventach oraz naszych ofertach pracy, na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 pkt a) RODO],
   4. wypełnienia formularza kontaktowego – uzasadnionym interesem Spółki jest możliwość komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania za pośrednictwem formularza. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy więc na podstawie naszego uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
   5. LiveChat - uzasadnionym interesem Spółki jest możliwość komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania za pośrednictwem komunikatora. Twoje dane przetwarzamy więc na podstawie naszego uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
   6. reklamy kontekstowej (niedopasowanej do preferencji Użytkownika) i reklamy behawioralnej (dopasowana do preferencji Użytkownika) – naszym uzasadnionym interesem jest marketing własnych produktów i usług, dlatego czasami możesz zobaczyć reklamę naszego produktu na stronach internetowych lub profilach społecznościowych, co w przypadku reklamy kontekstowej jest naszym uzasadnionym interesem i stanowi podstawę przetwarzania [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], a w przypadku reklamy behawioralnej podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda na wykorzystywanie w tym celu plików cookies lub innych technologii [ art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
   7. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
 4. Jakie dane zbieramy?

   Szkolenie, webinary, testy (umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

   Spółka w ramach świadczonych przez siebie usług zbiera wyłącznie dane, którą są niezbędne do realizacji umowy. Z tego względu w celu realizacji umowy jesteś proszony o podanie następujących danych:

   1. imię i nazwisko,
   2. nazwa firmy,
   3. telefon kontaktowy (opcjonalnie),
   4. adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu lub mieszkania), adres prowadzenia działalności gospodarczej albo siedziby spółki,
   5. numer NIP
   6. adres email

   Newsletter

   Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera, jedyne informacje jakich wymagamy, to podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

   Formularz kontaktowy

   Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza, prosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu email lub numeru telefonu, co pozwoli nam na kontakt i odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie.

   LiveChat

   Kontaktując się z nami za pomocą wtyczki LiveChat, możemy poprosić Cię o podanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, co pozwoli nam na kontakt i odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie.

 5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

   Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą usługi hostingowe – Home.pl S.A z siedzibą w Szczecinie, usługi marketingowe - ActiveCampaign LLC, a także spółce świadczącej usługi księgowo – podatkowe, tj. Ideatax sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

   Jeśli korzystasz ze szkolenia z egzaminem certyfikującym, dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał także podmiotowi certyfikującemu - Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie.

   Podczas kontaktowania się z nami za pośrednictwem wtyczki livechat, dostęp do Twoich danych przysługuje także LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

   Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem zatrudnienia u któregoś z naszych Partnerów, Twoje dane mogą także zostać przekazane – na podstawie Twojej odrębnej i wyraźnej zgody, naszemu Partnerowi dla celów procesu rekrutacji.

   Ponadto podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 6. Gdzie przechowujemy Twoje dane?

   Twoje dane osobowe będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej, a także poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w ActiveCampaign LLC oraz Google LLC z siedzibami w Stanach Zjednoczonych, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Wymienione przedsiębiorstwa stosują się do zasad ochrony prywatności opracowanych w ramach porozumienia EU-U.S. Privacy Shield.

 7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

   Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez czas określony, dlatego w przypadku:

   1. zawarcia umowy - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wiążącą nas umową albo do upływu terminu, w jakim Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych, przy czym nie dłużej niż 6 lat od momentu ich pozyskania,
   2. newslettera - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: [email protected]. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   3. przesyłania informacji handlowych i marketingowych - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: [email protected]. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   4. formularza kontaktowego – Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim niezbędne będzie udzielenie Tobie odpowiedzi na zadane pytania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   5. reklamy kontekstowej – dane zebrane w ramach plików cookies będą wykorzystywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jeżeli Twój interes będzie miał charakter nadrzędny wobec interesów Spółki,
   6. reklamy behawioralnej – dane zebrane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii będą wykorzystywane do czasu cofnięcia Twojej zgody, co możesz uczynić w każdym momencie,
   7. LiveChat - Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim niezbędne będzie udzielenie Tobie odpowiedzi na zadane pytania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

   Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 8. Czy muszę podawać swoje dane?

   Umowa

   W przypadku, gdy zamawiasz naszą usługę (np. szkolenie), podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia faktury. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi nam wykonanie usługi.

   Newsletter

   Podanie przez Ciebie danych osobowych (adresu email) jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby newslettera nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o sekretach testerskich i dzielić się z Tobą naszą wiedzą.

   Przesyłania informacji handlowych i marketingowych

   Podanie przez Ciebie danych osobowych (adresu email) jest dobrowolne. W przypadku cofnięcia zgody w tym zakresie, Twoje dane nie będą w tym celu przetwarzane.

   Formularz kontaktowy

   Podanie informacji o adresie mailowym lub numerze telefonu do kontaktu oraz imieniem i nazwiskiem jest potrzebne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania i nawiązać z Tobą kontakt. Brak takich informacji uniemożliwi nam albo utrudni możliwość udzielenia Ci odpowiedzi.

   LiveChat

   Podanie informacji o adresie mailowym lub numerze telefonu do kontaktu oraz imieniem i nazwiskiem jest potrzebne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania i nawiązać z Tobą kontakt. Jeśli aktualnie jesteśmy online i możemy od razu udzielić Ci odpowiedzi, nie musisz podawać nam swoich danych kontaktowych. Rozmowa odbędzie się na zasadzie anonimowego czatu.

 9. Jakie przysługują mi prawa związane z ochroną danych osobowych?

   Prawo dostępu do danych:

   W każdej chwili masz prawo zasięgnąć informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. W tym celu napisz do nas na adres: [email protected].

   Prawo do sprostowania danych:

   Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one prawidłowe, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

   Prawo do ograniczenia danych:

   Korzystając z tego prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania. Możesz skorzystać z tego prawa w szczególności wtedy, gdy:

   1. zgłosisz, że Twoje dane są niepoprawne, wtedy Spółka ograniczy jakikolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
   2. jeśli Spółka nie potrzebuje już Twoich danych osobowych ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
   3. jeżeli sprzeciwisz się usunięciu danych, wówczas możesz zażądać ich ograniczenia.

   Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym):

   Masz prawo w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe, które przetwarza Spółka. Pamiętaj jednak, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Przykładowo, nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy:

   1. nie minął okres przez jaki Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych,
   2. masz nieuregulowane płatności wobec Spółki,
   3. Twoja usługa jest w trakcie realizacji,
   4. nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową.

   Prawo do przenoszenia danych:

   Prawo do przenoszenia danych dotyczy osób, których Spółka przetwarza dane:

   1. w sposób zautomatyzowany i odbywa się to na podstawie umowy albo
   2. w sposób zautomatyzowany i na podstawie wyrażonej zgody.

   Jeżeli ma miejsce jedno z dwóch sytuacji opisanych w punktach powyżej, osoba może zgłosić żądanie o przeniesienie danych. W takiej sytuacji Spółka, po zidentyfikowaniu żądającego tworzy kopię danych, a następnie przekazuje osobie żądającej albo innemu administratorowi danych wskazanemu przez żądającego.

   Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

   Jeżeli Spółka przetwarza Twoje dane na podstawie swojego uzasadnionego interesu prawnego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

   Jeżeli uznasz, że Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sprawy. Możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 10. Czy moje dane osobowe służą do profilowania ?

   Spółka może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Spółka nie podejmuje jednak decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne.

 11. Co to są pliki cookies?

   Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na Twoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, zawierające informacje na temat nawigacji po naszej stronie internetowej. Dzięki plikom cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Pliki te nie są szkodliwe dla komputerów i są powszechnie wykorzystane przez wszelkie strony internetowe.

 12. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

   Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

  1. ułatwiania korzystania ze strony internetowej i prawidłowego jej działania,
  2. ulepszania strony internetowej poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowanie witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników,
  3. możemy używać plików cookies, aby uzyskać informacje, które umożliwiają nam pokazywanie reklamy własnych produktów lub usług, zarówno z naszej własnej witryny internetowej lub witryn internetowych osób trzecich na podstawie analizy nawyków Twojego przeglądania.
 13. Czy muszę zgodzić się na wykorzystywanie plików cookies?

   Ty decydujesz, czy zgadzasz się na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach marketingowych. Decyzję w tym zakresie możesz podjąć podczas pierwszej wizyty na naszej stronie. W tym momencie wyświetlana jest informacja o plikach cookies. Masz możliwość „wyłączenia plików cookies” albo „akceptacji plików cookies”. Brak wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies w celach marketingowych powoduje, że nie będziemy mogli wyświetlać Ci reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Możemy jednak nadal wyświetlać Ci różnego rodzaju reklamy, jednakże nie będą one spersonalizowane.

   Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Usunięcie plików cookies będzie traktowane jako cofnięcie zgody na ich wykorzystanie w celach marketingowych. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

   Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

 14. Pliki cookies, a narzędzia społecznościowe.

   W ramach naszej strony internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich. Ma to związek z wykorzystywanymi przez nas wtyczkami i innymi narzędziami, udostępnianymi przez serwisy społecznościowe.

   Nasza strona zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych:

   1. Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA),
   2. Youtube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.),
   3. LinkedIN (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland).

   Skorzystanie z wtyczek spowoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze odpowiedniego serwisu społecznościowego. Serwisy społecznościowe mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, Youtube lub LinkedIN zarejestrują oni informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany na poszczególnych serwisach, są one w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o celu ani zakresie gromadzonych danych ani sposobach ich wykorzystania. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe mogły pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na danym serwisie społecznościowym. Na naszej stronie dodatkowo korzystamy z wtyczki do prowadzenia chatów, którą dostarcza nam Live Chat (LiveChat Software S.A. ul. Zwycięska 47 53-033 Wrocław). Cel, zakres oraz możliwości zmiany ustawień plików cookies podmiotów zewnętrznych są od nas niezależne i zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, do których adresy zostały podane poniżej:

   1. Youtube - https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
   2. LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
   3. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
   4. LiveChat - https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/#main

Zanim zaczniemy, krótko o ciasteczkach

Mamy dla Ciebie sporą dawkę wiedzy, ale zanim będziemy mogli się nią podzielić, prosimy o zaakceptowanie plików cookies.

Kliknij „Zaakceptuj", aby wyrazić zgodę na korzystanie z cookies na Twoim urządzeniu w celu dostosowania naszych działań marketingowych do Twoich potrzeb.

Możesz też zapoznać się z naszą polityką prywatności i plików cookies, w której szczegółowo informujemy o tym, jak korzystamy z cookies, ich rodzajach, usuwaniu cookies oraz naszych zaufanych partnerach. Klikając w „Ustawienia” możesz zmienić swoje preferencje, co do udostępniania cookies.

Ustawienia plików cookies

Dzięki plikom cookies strona Testuj.pl pozwala m.in. komentować artykuły za pomocą konta Facebook, w łatwy sposób udostępniać je w mediach społecznościowych i otrzymywać spersonalizowane oferty. Dlatego zachęcamy do wyrażenia zgody na przetwarzanie cookies, poprzez kliknięcie „Zgadzam się”.

W każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę poprzez usunięcie plików cookies z urządzenia lub kliknięcie „Nie zgadzam się” na tej stronie. Więcej informacji o tym, jak korzystamy z cookies, ich rodzajach, usuwaniu cookies oraz naszych zaufanych partnerach, znajdziesz w naszej Polityką prywatności i plików cookies.

Zgadzam się
Nie zgadzam się
 1. Dlaczego my?
 2. Szkolenia
 3. Dla firm
 4. Kontakt
 5. Dołącz do nas