Czym jest Management 3.0?

Management 3.0 skupia się na budowaniu zaangażowania i motywacji pracowników, zwiększaniu efektywności pracy zespołowej, rozwijaniu umiejętności liderów oraz wprowadzaniu innowacji do organizacji. W ramach tego podejścia stosuje się różne narzędzia i techniki, takie jak podejście agile, design thinking, mentoring czy szkolenia wewnętrzne.