Na początku lipca opublikowany został nowy sylabus i wytyczne ISTQB® dla egzaminu Certified Tester Foundation Level. To dobry pretekst, by przypomnieć to, co tester i testerka oprogramowania powinni wiedzieć o tym certyfikacie. Zapraszamy do czytania!

 

Czym jest ISTQB®?

ISTQB® to skrót od pełnej nazwy International Software Testing Qualifications Board (pol. Międzynarodowa Rada ds. Kwalifikacji w zakresie Testowania Oprogramowania). Pod tym szyldem kryje się międzynarodowa organizacja non-profit działająca od 2002 r. na rzecz popularyzacji jakości i testowania powstającego oprogramowania. Podmiot jest obecnie zarejestrowany w Belgii.

Głównym przedmiotem jej działalności jest certyfikacja wiedzy i umiejętności z zakresu testowania. Certyfikaty ISTQB® poświadczają różne poziomy zaawansowania i specjalizacji. Poniżej prezentujemy ich aktualną listę.

istqb-portfiolio-5-2023.png

Klasyfikacja egzaminów i certyfikatów ISTQB® według Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (https://sjsi.org/)

Jakie są najpopularniejsze certyfikaty ISTQB®?

No dobrze, rodzajów i poziomów kompetencji certyfikowanych przez ISTQB® jest przynajmniej kilkanaście, ale który z nich jest kluczowy? Certified Tester? Agile Tester? Security Tester? Test Automation Engineer?

Zmieniając nieco słowa piosenki sprzed lat: najważniejszy pierwszy krok. Tym pierwszym krokiem pośród szerokiej oferty rady jest certyfikat ISTQB® Certified Tester Foundation Level (ISTQB® Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego). To najbardziej podstawowy, wejściowy certyfikat, który otwiera drogę do kolejnych.

Jeśli więc chcesz w przyszłości wspinać się na kolejne szczeble certyfikacji, ISTQB® Foundation Level jest pierwszym i koniecznym z nich.

Certyfikat ISTQB® Certified Tester Foundation Level

Otrzymując certyfikat ISTQB®, zyskujesz uznawany przez firmy IT z całego świata tytuł testera certyfikowanego. Tytuł ten zyskujesz dożywotnio (co oczywiście nie znaczy, że nie należy aktualizować wiedzy).

Co konkretnie poświadcza dokument?

Oto pochodząca z sylabusa ISTQB® lista zagadnień, które certyfikowany tester lub testerka poziomu podstawowego musi opanować:

Rozdział 1. Podstawy testowania

 • Kandydat poznaje podstawowe zasady związane z testowaniem, powody, dla których testowanie jest niezbędne, oraz cele testów.
 • Kandydat poznaje proces testowy oraz najważniejsze czynności testowe i testalia.
 • Kandydat dowiaduje się, jakie umiejętności są niezbędne w testowaniu.

Rozdział 2. Testowanie w cyklu wytwarzania oprogramowania

 • Kandydat dowiaduje się, w jaki sposób testowanie jest uwzględniane w różnych podejściach do wytwarzania oprogramowania.
 • Kandydat poznaje pojęcia związane z podejściem „najpierw test” i metodyką DevOps.
 • Kandydat uzyskuje wiedzę na temat poszczególnych poziomów testów i typów testów oraz testowania pielęgnacyjnego.

Rozdział 3. Testowanie statyczne

 • Kandydat poznaje podstawy testowania statycznego oraz proces uzyskiwania informacji zwrotnych i przeprowadzania przeglądu.

Rozdział 4. Analiza i projektowanie testów

 • Kandydat dowiaduje się, jak należy stosować techniki czarnoskrzynkowe, białoskrzynkowe i oparte na doświadczeniu, aby tworzyć przypadki testowe na podstawie różnych produktów pracy związanych z oprogramowaniem.
 • Kandydat poznaje podejście do testowania oparte na współpracy.

Rozdział 5. Zarządzanie czynnościami testowymi

 • Kandydat poznaje ogólne zasady planowania testów i szacowania ich pracochłonności.
 • Kandydat dowiaduje się, jak ryzyka mogą wpływać na zakres testowania.
 • Kandydat dowiaduje się, jak należy monitorować i nadzorować czynności testowe.
 • Kandydat dowiaduje się, w jaki sposób zarządzanie konfiguracją wspomaga testowanie.
 • Kandydat uczy się zgłaszania defektów w przejrzysty i zrozumiały sposób.

Rozdział 6. Narzędzia testowe

 • Kandydat uczy się klasyfikować narzędzia oraz poznaje ryzyka i korzyści wynikające z automatyzacji testów.

Jak zdobyć certyfikat ISTQB® CTFL?

W Polsce, certyfikat na testera poziomu podstawowego wydawany jest przez dwie organizacje:

 • SJSI, czyli Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, 
 • GASQ, czyli Global Association for Software Quality (Ogólnoświatowe Stowarzyszenie na rzecz Jakości Oprogramowania).

SJSI organizuje stacjonarne egzaminy na certyfikowanego testera w polskich miastach, takich jak m.in. Wrocław, Łódź, Warszawa, Poznań i Gdańsk. Istnieje również możliwość zdania egzaminu online pod warunkiem spełnienia wymagań sprzętowych. 

Aktualny terminarz i cennik stacjonarnych egzaminów SJSI sprawdzisz tu. Wszystko, co musisz zrobić, by wziąć udział w jednym z nich, to zapisać się na konkretny termin, wnieść opłatę egzaminacyjną i… zdać egzamin.

GASQ, drugi podmiot, u którego możesz podejść do egzaminu ISTQB® Certified Tester Foundation Level, umożliwia to poprzez akredytowanych dostawców szkoleń, których listę znajdziesz tu.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin ISTQB® Certified Tester Foundation Level przeprowadzany jest w języku polskim lub angielskim. Składa się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut (albo 75 w przypadku gdy język, w którym zdajesz nie jest twoim ojczystym).

Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie dostajesz 1 punkt. W przypadku więc poprawnego odpowiedzenia na wszystkie pytania w teście, otrzymasz 40 pkt. 

By zdać egzamin, potrzebujesz zdobyć 26 punktów, czyli 65% możliwej do uzyskania puli. 

O wyniku dowiesz się standardowo w przeciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym podchodzisz do egzaminu. W przypadku wyniku pozytywnego, otrzymasz dwa egzemplarze certyfikatu: w języku polskim i angielskim.

Ile kosztuje egzamin?

W zależności od podmiotu przeprowadzającego, ceny egzaminu plasują się w przedziale 900-1000 PLN (około 200-230 EUR). Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej zezwala na  jednorazowe podejście. Negatywny wynik nie upoważnia do zwrotu opłaty.

Jak przygotować się do egzaminu?

Drogi są dwie. 

Albo podchodzisz do egzaminu na certyfikowanego testera z wolnej stopy i samodzielnie się do niego przygotowujesz, korzystając z dostępnych publikacji, albo wybierasz płatny kurs, w ramach którego akredytowani prowadzący wesprą Cię w przyswojeniu sylabusa.

To, czy przyswoisz przywołane nieco wyżej zagadnienia we własnym zakresie, czy postanowisz uczyć się pod okiem profesjonalistów, pozostawiamy oczywiście Twojej ocenie.

Jeśli bierzesz pod uwagę zapis na płatny kurs, prócz ceny warto zwrócić uwagę na kilka ważnych spaw:

 • to, czy prowadzący szkolenie podmiot posiada akredytację ISTQB®
 • zdawalność egzaminu po przejściu kursu.

Testuj.pl jest akredytowanym dostawcą szkoleń i partnerem platinum ISTQB®. Nasze kursy cechuje wysoka zdawalność - 94% ich uczestników zdało egzamin ISTQB® za pierwszym razem.

Dowiedz się więcej o naszych kursach ISTQB. 

Kurs ISTQB® CTFL to w praktyce najczęściej dwukrotność kwoty, którą zapłacisz za egzamin, więc warto porównać różne oferty i wybrać mądrze. 

Egzamin ISTQB® CTFL - przydatne materiały

Niezależnie od tego, czy uczysz się samodzielnie, czy wybierzesz płatny kurs, poniżej załączamy kilka przydatnych linków. Mamy nadzieję, że pomogą Ci solidnie przygotować się do egzaminu!

Aktualny sylabus ISTQB® CTFL i przykładowe pytania egzaminacyjne od SJSI

Certyfikat ISTQB®. Fakty i mity

Wywiad z Dominikiem Gromadzkim, wieloletnim testerem oprogramowania prowadzącym kursy dla przyszłych adeptów sztuki testowania.

Czy warto posiadać certyfikat ISTQB®?

Podsumowanie: Certyfikaty ISTQB®

Spośród szerokiej gamy poświadczeń kompetencji testerskich, najpopularniejszym pozostaje certyfikat ISTQB® Certified Tester Foundation Level.

Uzyskuje się go w drodze egzaminu, który można zdać stacjonarnie lub online w akredytowanych ośrodkach lub u dostawców szkoleń. 

Zdany egzamin to gwarancja tytułu i dyplomu certyfikowanego testera, uznawanych przez pracodawców niezależnie od szerokości geograficznej. Jeśli stawiasz pierwsze kroki na testerskiej ścieżce, certyfikat ISTQB® może dać ci przewagę w rekrutacji do pracy. Z kolei jeśli już pracujesz jako tester albo testerka oprogramowania - na pewno potwierdzi i usystematyzuje twoje kompetencje.

To także pierwszy krok do dalszych stopni wtajemniczenia i wyzwań stojących przed testerkami i testerami. Od ciebie zależy, w którą stronę pójdziesz dalej.