Bananowy Model Wdrażania, czyli projekt dojrzewa u klienta

Proszę sobie wyobrazić firmę software'ową, w której nie ma testerów... Tak, takie firmy istnieją.