Inżynieria wymagań jako uzupełnienie kompetencji testerskich

Inżynieria wymagań coraz częściej występuje jako alternatywna do automatyzacji, mniej oczywista, ścieżka rozwoju testera. Dziś kilka słów o niej.