Testowanie aplikacji mobilnych za pomocą Android Studio

Jak przetestować aplikację mobilną w AndroidStudio przy pomocą fizycznych i niefizycznych urządzeń?