Testowanie użyteczności w oparciu o Heurystyki Nielsena

Heurystyki Nielsena to metody wnioskowania, z których testerzy korzystają podczas testowania użyteczności.