Testy automatyczne przy użyciu SpecFlow, Selenium WebDriver i C# (część III)

Kontynuujemy naszą przygodę z testami automatycznymi na platformie.NET.