Czy gracz będzie dobrym testerem gier?

Testo­wa­nie gier wydaje się dla wielu pracą marzeń. Dni spę­dzone przed kon­solą, godziny upły­wa­jące na prze­dzie­ra­niu się przez tytuł, który dopiero pojawi się na skle­po­wych pół­kach – to wyobrażenia spo­rej grupy entu­zja­stów gier. Jak wygląda praca nad jako­ścią elek­tro­nicz­nej roz­rywki? Czy bycie uta­len­to­wa­nym gra­czem pozwoli Ci odnieść suk­ces w branży game­devu?