Szukasz możliwości finansowania szkolenia z testuj.pl? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś :)

 

Zrobiliśmy research dostępnych źródeł finansowania, z których możesz pozyskać środki na szkolenie testuj.pl. Z poniższego artykułu możesz dowiedzieć się m.in. skąd możesz otrzymać dofinansowanie, gdzie zgłosić się po pożyczkę (a nawet, jak otrzymać jej częściowe umorzenie!), kto może się starać o takie środki i jak w kilku krokach je uzyskać. 

Mamy nadzieję, że informacje tutaj zawarte pozwolą Ci w łatwy sposób (bez poszukiwania i gmatwaniny w czeluściach internetu) zapoznać się z dostępnymi programami i ułatwią proces pozyskiwania potrzebnych środków. Zapraszamy!

I. Projekt Ogólnopolskiego Programu Edukacji Narodowej (OPEN)

Fundusz OPEN realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który pozyskiwany jest z Funduszu Europejskiego.

Na czym polega projekt OPEN?

Projekt polega na udzielaniu nieoprocentowanej pożyczki na wydatki związane z kształceniem osób dorosłych. Pożyczkę możesz wykorzystać na podnoszenie kwalifikacji zawodowych na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Biorąc pożyczkę, nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów związanych z jej udzieleniem.

Pożyczka w ramach projektu OPEN może być przez Ciebie wykorzystana nie tylko na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, ale również może dotyczyć kształcenia związanego z obecnym zawodem. Bez względu na to czy jesteś już testerem, czy dopiero chcesz się przekwalifikować - w obu przypadkach spokojnie możesz ubiegać się o taką pożyczkę. Co więcej, możesz się o nią starać nawet po rozpoczęciu szkolenia. Przykładem jest Akademia Testowania, która razem z częścią praktyczną trwa 5 tygodni. Jeśli aktualnie bierzesz w niej udział - nic straconego. Jeszcze możesz postarać się o pożyczkę OPEN!

Ale to nie wszystko...

Podpisując umowę pożyczki na szkolenie testuj.pl w ramach projektu OPEN po ukończeniu szkolenia umorzone zostanie Ci 15% pożyczki, a jeśli spełnisz określone wymagania nawet 25%. Zanim dojdziemy do tego, jak to zrobić sprawdź poniżej, kto może ubiegać się o pożyczkę i jak ją pozyskać.

Kto może wziąć udział w projekcie OPEN?

 • osoby pełnoletnie, zamieszkujące obszar Polski,
 • osoby posiadające zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia,
 • osoby zatrudnione, przedsiębiorcy i osoby niepracujące (bezrobotni, na urlopach wychowawczych itp.).

Jak sfinansować szkolenie w testuj.pl z projektu OPEN?

 1. Wybierz szkolenie z naszej strony internetowej: https://testuj.pl/lista-szkolen
 2. Zapoznaj się z regulaminem udzielania pożyczki https://open.frp.pl/do-pobrania
 3. Wypełnij i złóż wniosek o pożyczkę: https://openkonto.frp.pl/rejestracja.html
 4. Zaczekaj na akceptację Twojego wniosku (w ramach projektu akceptowanych jest około 90% wniosków, więc szanse na jej pozyskanie są naprawdę duże!)
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisz umowę pożyczki.

Po podpisaniu umowy, pozyskane przez Ciebie środki trafią do nas w celu pokrycia kosztów Twojego kształcenia.

Jak uzyskać umorzenie w wysokości 25% pożyczki?

Zasady są bardzo proste. Wystarczy, że zrealizujesz poniższe warunki:

 • 15% umorzenia pożyczki otrzymasz za ukończenie szkolenia testuj.pl,
 • 20% za ukończenie szkolenia oraz spłacanie rat w terminie,
 • 25% otrzymasz, kiedy spełnisz dwa powyższe warunki oraz wykażesz korzyści, które udało Ci się zyskać po naszym szkoleniu (m.in. podjęcie pracy, awans lub podwyżka).

Regulamin i więcej informacji o projekcie OPEN na stronie: https://open.frp.pl/

II. Inwestuj w rozwój

To kolejny program, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach tego programu możesz uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę na szkolenie testuj.pl i, co oznacza że nie poniesiesz z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Kwota, jaką możesz zyskać wynosi minimum 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Podobnie, jak w przypadku Programu OPEN (opisany powyżej) - możesz postarać się o jej częściowe umorzenie, nawet do 25% uzyskanej kwoty.

Do kogo skierowany jest program Inwestuj w rozwój?

 • do osób pełnoletnich, zamieszkujących terytorium Polski,
 • do osób zatrudnionych, niepracujących (osoby bezrobotne, na urlopach wychowawczych itp.) oraz samozatrudnionych,
 • do osób, które potrafią wykazać się odpowiednimi przychodami lub zabezpieczeniem pożyczki.

Jak sfinansować szkolenie w testuj.pl z programu Inwestuj w rozwój?

 1. Odwiedź stronę http://inwestujwrozwoj.pl/ i załóż własne, niepowtarzalne konto.
 2. Za pośrednictwem konta, złóż wniosek o udzielenie pożyczki.
 3. Zaczekaj na weryfikację Twojego wniosku (organizatorzy muszą ocenić go pod kątem formalnym oraz zdolności kredytowej w terminie do 30 dni od jego złożenia)
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i pojawieniu się umowy w systemie on-line, wydrukuj Kartę Identyfikacji Pożyczki i uzyskaj podpis w naszej siedzibie.
 5. W ciągu 14 dni wyślij umowę pożyczki, Kartę Identyfikacji Pożyczki oraz fakturę do Operatora, którymi są:
  1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
  2. Fundacja Fundusz Współpracy

Po otrzymaniu dokumentów Operator w ciągu 14 dni uruchamia płatność i przekazuje środki potrzebne na Twoje szkolenie.

Jak uzyskać umorzenie w wysokości 25% pożyczki?

 • 20% umorzenia pożyczki uzyskasz za ukończenie szkolenia testuj.pl oraz złożenie wniosku o umorzenie w terminie trzech miesięcy od jego ukończenia
 • dodatkowe 5% umorzenia uzyskasz, jeśli spełnisz jeden z poniższych warunków:
  • w ciągu 6 miesięcy od ukończenia szkolenia podejmiesz zatrudnienie,
  • średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

Pamiętaj! Ocena wniosków i przyznawanie pożyczek odbywa się według kolejności zgłoszeń. Dlatego im szybciej się zgłosisz, tym większe szanse na udział w projekcie. :)

Regulamin i więcej informacji o projekcie Inwestuj w Rozwój na stronie: http://inwestujwrozwoj.pl/

Jak widać, jest kilka możliwości rozwoju jako tester oprogramowania z wykorzystaniem zewnętrznych środków. Biorąc udział w rekrutacji z aktualnie prowadzonych programów możesz całkowicie pokryć koszty ze środków publicznych, uzyskać pożyczkę a nawet jej częściowe umorzenie (oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków).

Jako przykład, podrzucamy historię Łukasza Hucza, który został testerem z wykorzystaniem środków Urzędu Pracy. Łukasz w artykule opowiada, jak krok po kroku udało mu się w całości sfinansować koszt szkolenia i na jakim stanowisku obecnie pracuje. Może dostarczy Ci również inspiracji do tego, by w końcu zrobić pierwszy krok i zdobyć dodatkowe środki na szkolenie. :)

 

III. Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Dofinansowanie na szkolenie ze środków publicznych przyznawane jest w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Procedura przyznawania środków realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy.

Testuj.pl jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (http://stor.praca.gov.pl/), dzięki czemu możesz skorzystać z dofinansowania.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia z pracodawcą,
  • pracująca u pracodawcy, który ogłosił upadłość lub likwidację firmy,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji społecznej,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem
  • pobierająca rentę szkoleniową,
 • osoba pracująca, powyżej 45 roku życia

Jak sfinansować szkolenie w testuj.pl z PUP-u?

Poniżej przedstawiamy, jak skorzystać z dofinansowania na nasze szkolenia ze środków publicznych w 5 krokach:

 1. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy,
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie, aby wziąć udział w “rekrutacji”. Wniosek powinien być dostępny do pobrania online na stronie internetowej twojego urzędu.
 3. W tym kroku, Twoje zgłoszenie o dofinansowanie jest oceniane pod względem przydatności. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od Twojej sytuacji i szans na rynku pracy w znalezieniu pracy.

 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku podpisz umowę, na podstawie której zostanie przyznane Ci dofinansowanie do szkolenia.

 5. I na koniec najprzyjemniejsze - weź udział w szkoleniu :)

Wszelkie formalności, w związku z przyznaniem dofinansowania załatwiamy bezpośrednio z Urzędem. Nie musisz nic więcej w tej sprawie robić - my załatwiamy je za Ciebie.

Jak wysokie jest dofinansowanie z tego źródła?

Kwota dofinansowania z Urzędu Pracy, jaką możesz uzyskać na szkolenie zależna jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Kwota, o której mowa wynosi 300 % przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu skierowania na szkolenie). Urzędy pracy na ogół jednak indywidualnie określają kwotę, do której refundują koszty szkolenia.

Co jeszcze możesz zyskać w ramach dofinansowania z PUP?

 • Jeśli szkolenie odbywa się w innym mieście, niż Twoje miejsce zamieszkania, w Urzędzie Pracy masz prawo ubiegać się także o zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
 • Jeśli jesteś osobą bezrobotną w trakcie szkolenia, masz prawo do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. To, że bierzesz udział w szkoleniu w żadnym wypadku nie ogranicza Twoich praw.

 

IV. Środki unijne

Uzyskanie dofinansowania na szkolenie jest możliwe tylko w przypadku firm, które spełniają wysokie standardy realizacji usług. Testuj.pl posiada certyfikat jakości ISO, dzięki któremu została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych. To miejsce łączy osoby, które chcą się rozwijać z podmiotami, które realizują szkolenia. W bazie znajdują się informacje o szkoleniach dofinansowanych przez Unię Europejską, na które możesz aplikować.

Link do szkoleń testuj.pl w BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/szukaj?nazwa=testarmy

Kto może wziąć udział w szkoleniu z dofinansowaniem unijnym?

 • przedsiębiorcy mikro, małych i średnich firm
 • pracownicy skierowani na szkolenie przez swojego pracodawcę
 • osoby samozatrudnione

Na jak wysokie dofinansowanie możesz liczyć?

Wybrane przez Ciebie szkolenie może być sfinansowane przez Unię Europejską nawet do 80 % jego wartości. Wysokość zwracanej kwoty zależy od wielkości firmy w której pracujesz. Im mniejsza jest firma, tym większe dofinansowanie możesz uzyskać.

Wysokość dofinansowania zależna jest także od Operatora obsługującego dany region. To on rozdziela środki unijne na poszczególne usługi. Listę operatorów obsługujących Twoje województwo możesz znaleźć tutaj: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Jak sfinansować szkolenie ze środków unijnych?

 1. Wybierz interesujące Cię szkolenie w BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/szukaj?nazwa=testarmy
 2. Skontaktuj się z Operatorem Twojego województwa, który pomoże Ci przejść przez etap składania wniosku i zadecyduje o wysokości przyznanych środków
 3. Zapisz się na szkolenie i poinformuj nas, że otrzymałeś dofinansowanie
 4. Zwróć się do swojego Operatora o refundację

Regulamin i więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.parp.gov.pl/