26 kwietnia 2019 SJSI opublikowało oficjalne materiały ISTQB Poziom Podstawowy w języku polskim.

 

Od kilku dni dostępne są oficjalne materiały ISTQB Poziom Podstawowy w języku polskim.

Nowe tłumaczenie obejmuje materiały dotyczące sylabusa "ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Podstawowy 2018", przykładowe pytania oraz informacje związane z certyfikacją:

  • Słownik wyrażeń związanych z testowaniem wykorzystywanych w sylabusie CTFL 2018
  • Sylabus Poziom Podstawowy 2018 ver. 1.01
  • Egzamin przykładowy zbiór A (pytania i odpowiedzi)
  • Egzamin przykladowy zbiór B (pytania i odpowiedzi)
  • Informacja o czasie trwania kursu
  • Struktura i zasady tworzenia egzaminów
  • Przegląd poziomu podstawowego

Jednocześnie SJSI informuje, że nowy sylabus (2018) będzie obowiązywał od 17 czerwca 2019 podczas wszystkich egzaminów organizowanych przez SJSI. Osoba przystępująca do egzaminu w okresie od 1 maja do 17 czerwca 2019 może wybrać obowiązującą go wersję (2011 lub 2018). W drugiej połowie roku możemy spodziewać się także drobnych zmian w aktualnym sylabusie.

Nowe materiały SJSI dostępne są pod adresem: https://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania/

SJSI prosi również o zgłaszanie wszystkich zauważonych w dokumentach defektów na adres: [email protected] lub [email protected].