Wstęp

W świecie sztucznej inteligencji, innowacje stale przekraczają granice wyobrażeń. Główne obszary jej rozwoju stanowią fundament przyszłości biznesu, oferując niezliczone możliwości.

Od rozumienia języka naturalnego po przetwarzanie obrazu i manipulację fizycznymi obiektami, sztuczna inteligencja zmienia percepcję rzeczywistości. Zaskakujące połączenia między różnymi dziedzinami AI, o których jeszcze niedawno mogliśmy tylko marzyć, teraz stają się rzeczywistością.

Ale to dopiero początek. Multimodalna sztuczna inteligencja, zdolna do tworzenia obrazów na podstawie opisu i interakcji z danymi z Internetu, zwiastuje nową erę. Ta wielozadaniowa inteligencja otwiera drzwi ku wizji ogólnej sztucznej inteligencji, która może myśleć, uczyć się i wnioskować na sposób zbliżony do człowieka.

 

Branża IT

Sztuczna inteligencja zmienia krajobraz tworzenia oprogramowania, zwiększając wydajność, automatyzując rutynowe zadania i zapewniając zaawansowane możliwości generowania i testowania kodu. 

 

1. Generowanie i optymalizacja kodu

GitHub Copilot: Opracowane przez GitHub we współpracy z OpenAI, narzędzie to zapewnia pomoc bezpośrednio w IDE (zintegrowanym środowisku programistycznym). Copilot sugeruje całe linie lub bloki kodu podczas pisania przez programistów, ucząc się z kontekstu dostarczonego w bazie kodu.

Tabnine: Narzędzie do uzupełniania kodu oparte na sztucznej inteligencji, które obsługuje wiele języków programowania i integruje się z różnymi IDE, zwiększając produktywność programistów poprzez przewidywanie i automatyczne uzupełnianie fragmentów kodu.

Jak to działa?
Modele generatywnej sztucznej inteligencji analizują obszerne bazy danych kodu, aby sugerować odpowiednie kontekstowo fragmenty kodu. Narzędzia te z czasem dostosowują się do stylu kodowania i preferencji programisty, dzięki czemu sugestie są bardziej spersonalizowane i dokładne.

 

2. Tłumaczenie języków programowania
 

TransCoder: Opracowany przez Facebook AI, model ten może tłumaczyć kod między językami takimi jak Java, Python i C++, pomagając programistom zrozumieć i przepisać bazy kodu w różnych językach.

Jak to działa?
Modele AI są trenowane na dużych zbiorach danych zawierających kod w wielu językach. Modele te uczą się składni i semantyki różnych języków programowania i mogą tłumaczyć fragmenty kodu, zachowując logikę i funkcjonalność.

 

3. Zautomatyzowane testowanie

Applitools: Wykorzystuje wizualną sztuczną inteligencję do automatycznej weryfikacji wyglądu i funkcjonalności aplikacji na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych.

Testim.io: Wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby przyspieszyć tworzenie przypadków testowych i poprawić ich utrzymanie w czasie. Analizuje zachowanie aplikacji i sugeruje nowe testy lub aktualizuje istniejące.

Jak to działa?
Narzędzia testowe oparte na sztucznej inteligencji mogą analizować kod aplikacji i interakcje użytkownika, aby przewidzieć, gdzie mogą wystąpić błędy. Generują scenariusze testowe, które naśladują rzeczywiste użycie, identyfikują rozbieżności i sugerują poprawki.

 

Marketing

Sztuczna inteligencja oferuje bogactwo narzędzi, które mogą znacznie usprawnić działania marketingowe i reklamowe. Narzędzia te mogą zautomatyzować i zoptymalizować tworzenie treści, zapewnić spersonalizowane interakcje z klientami i poprawić strategie optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO).


1. Generowanie tekstów i obrazów marketingowych

Copy.ai: To narzędzie specjalizuje się w generowaniu tekstów marketingowych do e-maili, reklam, stron internetowych i nie tylko. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia treści zgodnych z głosem marki i strategiami angażowania odbiorców.

DALL-E 3: Opracowana przez OpenAI sztuczna inteligencja generuje wysokiej jakości obrazy z opisów tekstowych. Może być wykorzystywana do tworzenia unikalnych treści wizualnych, które uzupełniają kampanie marketingowe.

Jak to działa?
Te narzędzia AI analizują istniejące treści i wytyczne stylistyczne, aby generować tekst i obrazy, które zachowują spójność marki. Mogą dostosowywać się do różnych tonów i stylów w oparciu o docelowych odbiorców i cele kampanii.
 

2. Generowanie spersonalizowanych rekomendacji

Algolia: Platforma wyszukiwania i odkrywania oparta na sztucznej inteligencji, która poprawia doświadczenia w handlu elektronicznym, zapewniając spersonalizowane rekomendacje produktów w oparciu o zachowanie i preferencje użytkownika.

Dynamic Yield: Wykorzystuje sztuczną inteligencję do dostosowywania stron internetowych w czasie rzeczywistym, oferując spersonalizowane doświadczenia, które mogą prowadzić do zwiększenia zaangażowania klientów i sprzedaży.

Jak to działa?
Algorytmy sztucznej inteligencji śledzą i analizują dane oraz interakcje użytkowników w celu przewidywania preferencji i rekomendowania produktów lub treści zgodnych z tymi preferencjami. Nie tylko poprawia to wrażenia użytkowników, ale także zwiększa konwersje.
 

3. Tworzenie opisów produktów

ChatGPT-4: Kolejny model od OpenAI, który wyróżnia się generowaniem szczegółowych, kreatywnych opisów produktów, które mogą pomóc ulepszyć oferty na platformach e-commerce.

Writesonic: Podobnie jak ChatGPT-4, narzędzie to koncentruje się na generowaniu treści marketingowych, w tym opisów produktów, które są przyjazne dla SEO i dostosowane do docelowych odbiorców produktu.

Jak to działa?
Te narzędzia sztucznej inteligencji generują opisy, ucząc się na podstawie dużych zbiorów danych informacji o produktach i ich opisów. Rozumieją kluczowe cechy i korzyści, które rezonują z konsumentami i odpowiednio tworzą atrakcyjne opisy.

 

4. Poprawa optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO)

Surfer SEO: Wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania treści w odniesieniu do stron o najwyższych rankingach i zapewnia przydatne zalecenia w celu poprawy rankingów SEO.

Clearscope: Pomaga w tworzeniu treści zoptymalizowanych pod kątem SEO, zalecając odpowiednie słowa kluczowe, nagłówki i ulepszenia czytelności.

Jak to działa?
Narzędzia SEO oparte na sztucznej inteligencji analizują ogromne ilości danych z wyszukiwarek, aby zrozumieć, co sprawia, że treści działają dobrze. Zapewniają wgląd i zalecenia dotyczące optymalizacji struktury treści, użycia słów kluczowych i innych czynników SEO.

 

Media i Rozrywka

Sztuczna inteligencja oferuje szereg zastosowań, które mogą zrewolucjonizować branżę medialną i rozrywkową poprzez usprawnienie procesów produkcyjnych, ulepszenie tworzenia treści i usprawnienie zarządzania treścią. 

 

1. Tworzenie treści audio i wizualnych

RunwayML: Oferuje potężne narzędzia do edycji wideo i uczenia maszynowego, które mogą zautomatyzować zadania, takie jak usuwanie obiektów, przenoszenie stylów i inne, znacznie skracając czas i wysiłek wymagany w postprodukcji.

Adobe Sensei: Zintegrowany z różnymi produktami Adobe, Sensei wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji rutynowych zadań projektowych i wideo, poprawy jakości dźwięku i usprawnienia procesów edycji.

Lalal.ai: Wykorzystując zaawansowaną technologię opartą na sztucznej inteligencji, upraszcza zadanie izolowania i usuwania poszczególnych ścieżek. Niezależnie od tego, czy chcesz wyodrębnić wokal, perkusję, bas, fortepian czy gitarę.

Jak to działa?
Narzędzia te wykorzystują sztuczną inteligencję do analizowania i manipulowania plikami multimedialnymi, umożliwiając zautomatyzowaną edycję zadań, ulepszanie efektów wizualnych i generowanie nowych treści w oparciu o istniejące szablony lub całkowicie od zera.
 


2. Zarządzanie tagami dla lepszego zarządzania treścią


Clarifai: Oferuje zaawansowany system rozpoznawania wizualnego, który może automatycznie oznaczać i kategoryzować obrazy i filmy w bibliotekach multimediów, pomagając usprawnić proces wyszukiwania i pobierania.

Google Cloud Video Intelligence: To narzędzie ułatwia wyszukiwanie i odkrywanie treści wideo, zapewniając bardzo dokładne adnotacje, segmentację scen i możliwości transkrypcji.

Jak to działa?
Te systemy sztucznej inteligencji analizują treści multimedialne w celu identyfikacji i oznaczania elementów, takich jak obiekty, sceny i działania. Metadane te są następnie wykorzystywane do indeksowania plików multimedialnych, dzięki czemu można je przeszukiwać za pomocą zapytań w języku naturalnym i znacznie poprawić wydajność zarządzania dużymi bibliotekami multimediów.