Zdradzamy szczegóły naszej współpracy z bankiem Santander, dzięki której możecie zapłacić za szkolenie w ratach 0% rozłożonych na 10, 20 lub 30 miesięcy.

 

Rozłożenie płatności na raty 

O co chodzi? 

Testuj.pl współpracuje z bankiem Santander. Dzięki temu możesz zapłacić za szkolenie w ratach rozłożonych na 10, 20 lub 30 miesięcy. Oprocentowanie rat wynosi 0%, co oznacza, że nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów, oprócz faktycznej ceny szkolenia, widniejącej na stronie. 

Dla kogo?

 • Dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu, ale nie chcą nadwyrężać domowego budżetu jednorazowym wydatkiem;
 • Dla tych, którzy chcą kupić szkolenie na prezent dla kogoś bliskiego. W tym przypadku wystarczy powiadomić nas, że raty będą płacone przez inną osobę, niż uczestnik szkolenia. 

Jak opłacić udział w szkoleniu? 

 1. Wybierz rodzaj i termin szkolenia na stronie testuj.pl;
 2. Skontaktuj się z naszym koordynatorem szkoleń. Koordynator w prywatnej wiadomości prześle Ci specjalny link do strony Santander, pod którym można złożyć wniosek;
 3. Wypełnij wniosek online. Potrwa to od kilku do kilkunastu minut. Po wysłaniu wniosku wyświetli się komunikat, o tym, czy bank wyraża zgodę na przyznanie rat;
 4. Jeśli Twój wniosek przeszedł pozytywną weryfikację otrzymujesz e-mailowo umowę. My również otrzymujemy informację o przyznaniu Ci rat;
 5. Następnie rezerwujemy Ci miejsce na szkoleniu, a w kolejnym kroku przesyłamy szczegóły organizacyjne. 

Odroczenie terminu płatności + rozłożenie płatności na 10 nieoprocentowanych rat 

O co chodzi? 

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu, ale aktualnie nie masz wystarczających środków pieniężnych, możesz odroczyć pierwszą płatność o maksymalnie 3 miesiące oraz dodatkowo rozłożyć płatności na 10 rat, które zaczniesz spłacać po upływie wspomnianych 3 miesięcy. Nie ponosisz przy tym żadnych dodatkowych kosztów. 

W praktyce oznacza to, że jeśli zdecydujesz się na udział w szkoleniu w styczniu 2021 roku, pierwszą ratę zapłacisz dopiero w kwietniu 2021, a ostatnią w lutym 2022. Oczywiście w dowolnym momencie możesz spłacić wszystkie raty na raz, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.  

Dla kogo? 

 • Dla osób, które chcą się przebranżowić, a za udział w szkoleniu zapłacić w momencie gdy znajdą już nową pracę ;
 • Dla osób, które obecnie mają obniżone wynagrodzenie, np. ze względu na pandemię, ale wiedzą, że w ciągu kilku miesięcy ich sytuacja się unormuje;
 • Dla tych, którym szkolenie pozwoli awansować.

Jak opłacić udział w szkoleniu? 

 1. Wybierz rodzaj i termin szkolenia na stronie testuj.pl;
 2. Skontaktuj się z naszym koordynatorem szkoleń. Koordynator w prywatnej wiadomości prześle Ci specjalny link do strony Santander, pod którym można złożyć wniosek;
 3. Wypełnij wniosek online. Potrwa to od kilku do kilkunastu minut. Po wysłaniu wniosku automatycznie wyświetli się komunikat, o tym, czy bank wyraża zgodę na przyznanie rat;
 4. Jeśli Twój wniosek przeszedł pozytywną weryfikację otrzymujesz e-mailowo umowę. My również otrzymujemy informację o przyznaniu Ci rat;
 5. W tym momencie rezerwujemy Ci miejsce na szkoleniu, a w kolejnym kroku przesyłamy szczegóły organizacyjne. 

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

O co chodzi? 

Testuj.pl jest wpisane do krajowego Rejestru Insytutcji Szkoleniowych co oznacza, że możemy prowadzić szkolenia finansowane ze środków publicznych. Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub poszukującą pracy możesz ubiegać się o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy, w celu doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Kwota dofinansowania z Urzędu Pracy, jaką możesz uzyskać na szkolenie wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu skierowania na szkolenie. Dodatkowo, jeśli szkolenie odbywa się w innym mieście niż Twoje miejsce zamieszkania, w Urzędzie Pracy masz prawo ubiegać się także o zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Dla kogo? 

 • Dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • dla osób pracujących powyżej 45 roku życia,
 • dla osób poszukujących pracy:
  • będących w trakcie okresu wypowiedzenia,
  • których pracodawca ogłosił upadłość lub likwidację firmy,
  • uczestniczących w indywidualnym programie integracji społecznej,
  • otrzymujących świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • będących żołnierzem rezerwy,
  • pobierających świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę,
  • będących domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem,
  • pobierających rentę szkoleniową.

Jak opłacić udział w szkoleniu? 

 1. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy; 
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie, aby wziąć udział w rekrutacji. Wniosek powinien być dostępny do pobrania online na stronie internetowej twojego urzędu;
 3. W tym kroku Twoje zgłoszenie o dofinansowanie jest oceniane pod względem przydatności. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od Twojej sytuacji i szans na rynku pracy w znalezieniu pracy;
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku podpisz umowę, na podstawie której zostanie przyznane Ci dofinansowanie do szkolenia;
 5. I na koniec najprzyjemniejsze - weź udział w szkoleniu :)

Wszelkie formalności, w związku z przyznaniem dofinansowania załatwiamy bezpośrednio z Urzędem. Nie musisz nic więcej w tej sprawie robić - my załatwiamy to za Ciebie.

Dofinansowanie ze środków Bazy Usług Rozwojowych

O co chodzi? 

Baza Usług Rozwojowych jest ogólnodostępną platformą zawierającą oferty szkoleń oraz kursów. Oferty znajdujące się w bazie skierowane są do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie szkoleń znajdujących się w BUR-ze obejmują pokrycie od 50% do 80% kosztów wybranego przez Ciebie kursu.

Dla kogo?

Dla właścicieli i pracowników mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub zmienić kierunek kariery. Przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Jak opłacić udział w szkoleniu? 

Jeśli jesteś właścicielem mikro, małego, bądź średniego przedsiębiorstwa:

 1. Wyszukaj interesujące Cię szkolenie na stronie:  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj
 2. Zarejestruj się https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja
 3. Zgłoś się do operatora, który dofinansowuje szkolenie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
 4. Wypełnij  dokumenty niezbędne do podpisania umowy na dofinansowanie usługi rozwojowej; 
 5. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi;
 6. Przedsiębiorca wpłaca na konto operatora wkład własny ;
 7. Szkolenie;
 8. Po zrealizowaniu usługi przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca usługi wypełniają ankietę dot. zrealizowanej usługi; 
 9. Wykonawca usługi wystawia fakturę za usługę;
 10. Przedsiębiorca przekazuje fakturę oraz pozostałe dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi do operatora, który po ich weryfikacji płaci 100% ceny szkolenia na rachunek bankowy podmiotu świadczącego usługę.