Testowanie aplikacji mobilnych za pomocą Xcode

Jak przetestować aplikację mobilną przy pomocy fizycznych i niefizycznych urządzeń w Xcode?