testuj.pl patronem medialnym HackYeah 2022

Rok 2022 pokazał, jak istotna dla bezpieczeństwa świata jest cyberprzestrzeń. Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury i oprogramowania przetwarzającego wrażliwe dane stało się jednym z największych priorytetów we wszystkich sektorach gospodarki.