Audyt użyte cznoś ci, usabil ity, UXAnaliza ekspercka

Czym jest analiza ekspercka?

Analiza ekspercka polega na ocenie użyteczności serwisu, aplikacji lub systemu, przez osobę będącą ekspertem w dziedzinie UX. Podczas badania ekspert wykonuje różne akcje, aby sprawdzić strukturę, funkcjonalności, nawigację i architekturę treści na stronie lub aplikacji. Na bazie własnych doświadczeń, wiedzy i przyjętych dobrych praktyk ocenia, czy poszczególne elementy na stronie są dobrze skonstruowane, łatwe i przyjazne w obsłudze oraz czy spełniają swoje cele.

Istnieją dwa główne rodzaje analizy eksperckiej:

  • analiza heurystyczna – polega na sprawdzeniu przez eksperta wszystkich elementów na stronie i każdej z podstron, w oparciu o naukowe zasady budowania serwisów (min. 10 Heurystyk Nielsena i Moilicha lub 8 złotych zasad Shneidermana).
  • wędrówka poznawcza – polega na stworzeniu scenariuszy, które mógłby przechodzić potencjalny użytkownik na stronie, a następnie samodzielnym ich testowaniu, wychwytując przy tym błędy.

Jak wykonujemy analizę ekspercką?

Na początku przeprowadzamy wywiad z klientem. Zapoznajemy się z badanym przedmiotem. Ustalamy cele badawcze. Przeprowadzamy proces testowania zgodnie z przyjętymi na świecie standardami. Wskazujemy błędy (zazwyczaj je wizualizujemy np. zrzutem ekranu),  miejsce ich wystąpienia. Przypisujemy im stopień istotności: błąd krytyczny, istotny i drobny wraz z opisem, która heurystyka nie została zachowana.  Rekomendujemy zmiany, zazwyczaj dołączając poprawny projekt lo-fi danego elementu. Konstruujemy raport i oddajemy w ręce klienta.

Za co klienci cenią analizę ekspercką UX?

  • kompleksowo analizujemy interfejs strony lub aplikacji
  • sprawdzamy użyteczność zarówno poszczególnych ekranów jak i całych procesów
  • stosujemy gradację błędów; klienci wiedzą, na których błędach skupić się w pierwszej kolejności, a które można zostawić na później
  • zwracamy uwagę na szczegóły np. niepodlinkowane logo, niepoprawnie skonstruowany formularz
  • w przypadku redesignu lub tworzenia nowej strony/ aplikacji/ systemu weryfikujemy założenia projektowe z gotowym produktem
  • wyłapujemy błędy, rekomendujemy miejsca zmian i nowe rozwiązania
  • dane zawierające pozytywne i negatywne rozwiązania, wraz z naszymi rekomendacjami przedstawiamy w przejrzystym, zbiorczym raporcie.

Zapytaj o wycenę!

Testy funkcjonalneBadania User ExperienceTesty bezpieczeństwaAudyt UX - Analiza eksperckaTesty aplikacji mobilnejAutomatyzacja testówTesty wydajnościowe

Zamów demo usługi

KONTAKT