Jesteśmy
częścią

Certyfikacja

ISTQB Advanced Level – Test Manager

Czas trwania

5 dni

35 godzin

Język szkolenia

Polski

Angielski

Forma szkolenia

Wykłady

Ćwiczenia

Warsztaty

 

Poziomy

Zaawansowany

Korzyści dla biznesu:

 

 

 

 

testowanie.png

 

Poznanie praktycznych aspektów zarządzania testowaniem oraz zarządzania defektami
 

programowanie.png

 

Usystematyzowanie wiedzy na temat procesu testowania i modeli ulepszania tego procesu oraz poznanie najważniejszych zagadnień odnośnie dostępnych narzędzi wspierających testowanie

zarzadzanie.png

 

Zrozumienie podstawowych zasad psychologii zespołu testowego

Korzyści dla uczestników:

 

 

 

 

zarzadzanie.png

 

Zdobycie wiedzy na temat organizacji, zarządzania i doskonalenia procesu testowego 
 

cyberbezpieczenstwo.png

 

Utworzenie procesu testowania i dopasowanie go do wskazanych ograniczeń projektowych (jakość, budżet, zasoby) oraz metodyki wytwarzania oprogramowania. 
 

programowanie.png

 

Przygotowanie do międzynarodowego egzaminu ISTQB Advanced Level Technical Test Manager 
 

Zarys agendy:

 

 

  • Proces testowy (analiza, planowanie, projektowanie testów)
  • Zarządzanie testami 
  • Testowanie na podstawie analizy ryzyka 
  • Dokumentacja testowa i inne produkty pracy (polityka, strategia, plan, zarządzanie, produkty)
  • Przeglądy (metryki, audyty, defekty)
  • Zarządzanie defektami 
  • Narzędzia testowe i automatyzacja
  • Umiejętności interpersonalne 

Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą

Patryk Dynowski

Business Development Manager

+48 577 255 112

[email protected]