Jesteśmy
częścią

Zarządzanie Projektami

PRINCE2® Foundation z egzaminem

Czas trwania

2 dni

16 godzin

Język szkolenia

 • Polski
 • Angielski

Forma szkolenia

 • Wykłady
 • Ćwiczenia
 • Warsztaty

 

Poziomy

 • Podstawowy

Korzyści dla biznesu:

 

 

 

 

testowanie.png

 

Wykorzystanie metody do zarządzania ryzykiem w projektach

programowanie.png

 

Ujednolicenie nomenklatury i wiedzy z zakresu zarządzania projektami

cyberbezpieczenstwo.png

 

Efektywne i sprawne reagowanie na zmiany w projekcie

zarzadzanie.png

 

Lepsza komunikacja  i zrozumienie w zespole 

Korzyści dla uczestników:

 

 

 

 

zarzadzanie.png

 

Ugruntowanie wiedzy i terminologii nabytej na poziomie Foundation  
 

cyberbezpieczenstwo.png

 

Sprawniejsze i efektywniejsze definiowanie ról w zespole 

programowanie.png

 

Wykorzystanie wiedzy do oceny sposobu rozwiązywania zagadnień i ryzyka zgodnie z metodyką 
 

testowanie.png

 

Przygotowanie do międzynarodowego egzaminu PRINCE2® Foundation

Zarys agendy:

 

 

 • Wprowadzenie do kursu i metodyki PRINCE2® - omówienie zagadnień ogólnych, struktury szkolenia oraz zasad egzaminacyjnych, a następnie zdefiniowanie projektu, jego aspektów i cech charakterystycznych
 • Pryncypia – omówienie podstawowych zasad, jakich należy się trzymać realizując projekt zgodnie z metodyką
 • Procesy i proces Przygotowanie Projektu – wprowadzenie do podejścia procesowego w metodyce oraz wyjaśnienie kwestii związanych z decyzjami, jakie należy podjąć zanim projekt zostanie uruchomiony
 • Temat Organizacja – każdy projekt potrzebuje spójnej i jednoznacznej odpowiedzialności oraz podziału obowiązków; omówienie aspektów z tym związanych
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe – wyjaśnienie najważniejszej kwestii uruchamiania i realizacji projektów czyli „po co to robimy ?”
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem – każdy projekt czemuś służy; przedstawienie zaangażowania kierowniczego poziomu zarządzania organizacji w projekcie
 • Temat Plany – wyjaśnienie jak zaplanować prace koncentrując się na tym co ma być dostarczone, a nie w jaki sposób, tak aby spełnić wymagania związane z jakością
 • Temat Jakość – omówienie aspektów planowania i kontroli jakości tego co projekt ma dostarczyć
 • Proces Inicjowanie Projektu – wyjaśnienie zagadnień związanych z pracami przed przystąpieniem do realizacji projektu
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu – wyjaśnienie w jaki sposób metodyka etapami kontroluje aspekty projektu z punktu widzenia jego ciągłej opłacalności
 • Temat Ryzyko – omówienie podstawowych kwestii sterowania niepewnością w projekcie, tak aby być przygotowanym na wydarzenia nieplanowane
 • Temat Zmiana – omówienie kwestii sterowania zmianami i kontroli tego co jest wytwarzane
 • Proces Sterowanie Etapem – omówienie działań wykonywanych przez kierownika projektu, tak aby zrealizować prace, które zostały zaplanowane do wykonania
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów – wyjaśnienie powiązania i uniwersalności metodyki z aspektami specjalistycznymi i technologicznymi wytwarzania produktów w projekcie
 • Temat Postępy – omówienie zagadnień związanych z kontrolą planów i realizacji projektu
 • Proces Zamykanie Projektu – zwrócenie uwagi na podstawowe kwestie związane z działaniami podczas zamykania projektu, czy to planowanego czy też z innych powodów, gdy nie wszystko jeszcze zostało wykonane
 • Egzamin PRINCE2® Foundation –egzamin na pierwszy poziom znajomości metodyki

 

W cenę szkolenia został wliczony egzamin. Szkolenie należy kupić razem z egzaminem.

 

Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą

Patryk Dynowski

Business Development Manager

+48 577 255 112

[email protected]