Jesteśmy
częścią

Automatyzacja

Playwright automatyzacja testów - poziom średniozaawansowany

Czas trwania

2 dni

14 godzin

Język szkolenia

 • Polski
 • Angielski

Forma szkolenia

 • Wykłady
 • Ćwiczenia
 • Prezentacja

 

Poziomy

 • Średniozaawansowany

Korzyści dla biznesu:

 

 

 

 

testowanie.png

 

Zwiększenie efektywności testów 

programowanie.png

 

Wdrożenie Dobrej Praktyki Playwright

cyberbezpieczenstwo.png

 

Optymalizacje procesów testowania na różnych urządzeniach

zarzadzanie.png

 

Rozwinięcie kompetencji zespołu poprzez ćwiczenia praktyczne

Korzyści dla uczestników:

 

 

 

 

zarzadzanie.png

 

Zdobycie zaawansowanych umiejętności Playwright

cyberbezpieczenstwo.png

 

Zaznajomienie się z dobrymi praktykami Playwright

programowanie.png

 

Możliwość przetestowania swojej wiedzy w zadaniach praktycznych

testowanie.png

 

Zdolność do implementacji Playwright w CI/CD

Zarys agendy:

 

 

1. Wprowadzenie do Playwright

 • Czym jest Playwright?
 • Porównanie z innymi narzędziami do automatyzacji testów.
 • Playwright dla Testera i dla Programisty
 • Wymagane podstawy JavaScript / TypeScript

  2. Instalacja i Konfiguracja

   

 • Konfiguracja projektu do użycia Playwright
 • Narzędzia wizualne (“wyklikiwanie” testów)
 • Generatory testów - automatyzacja 

  3. Testy automatyczne
 • Pisanie Pierwszego Testu
 • Uruchamianie testu i analiza wyników.
 • Dobre praktyki testowania

  4. Podstawowe Funkcje Playwright
 • Ładowanie strony do testowania
 • Nawigacja na stronie
 • Użycie selektorów i lokalizatorów do identyfikacji elementów
 • Interakcje z elementami strony
 • Obsługa kliknięć, przesunięć, najechania 
 • Obsługa formularzy 
 • Asercje - weryfikacja treści na stronie
 • Wstrzykiwanie kodu testowego do aplikacji

  5. Obsługa Dynamicznych Aplikacji SPA
 • Testowanie dynamicznych komponentów
 • Oczekiwanie na załadowanie elementów
 • Testowanie nawigacji między widokami
 • Kontrola historii przeglądarki w SPA

  6.  Praca z Asynchronicznymi Zapytaniami API
 • Testowanie asynchronicznych zapytań do API
 • Symulacja i kontrola odpowiedzi API 


  7.   Scenariusze Użycia Playwright w Realnych Projektach
 • Przykłady zastosowań Playwright w rzeczywistych projektach 
 • Najlepsze praktyki i doświadczenia zespołów testujących

  8.   Zarządzanie Sesją Użytkownika 
 • Dodawanie, usuwanie i zarządzanie cookies
 • Praca z sesją użytkownika

  9. Testowanie na różnych przeglądarkach 
 • Konfiguracja i uruchamianie testów wieloprzeglądarkowych
 • Uruchamianie z wiersza poleceń 
 • Uruchamianie testów równolegle 
 • Raportowanie
 • Konfiguracja i zarządzanie testami rozproszonymi

Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą

Patryk Dynowski

Business Development Manager

+48 577 255 112

[email protected]