Jesteśmy
częścią

Programowanie

Architektura nowoczesnych aplikacji

Czas trwania

2 dni

16 godzin

Język szkolenia

  • Polski
  • Angielski

Forma szkolenia

  • Wykłady
  • Ćwiczenia
  • Prezentacja

 

Poziomy

  • Średnio zaawansowany

Korzyści dla biznesu:

 

 

 

 

testowanie.png

 

Udoskonalenie architektury aplikacji

programowanie.png

 

Skuteczniejsze wykorzystanie Wzorców Funkcjonalnych

cyberbezpieczenstwo.png

 

Zwiększenie efektywności zespołu

zarzadzanie.png

 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i stabilności aplikacji

Korzyści dla uczestników:

 

 

 

 

zarzadzanie.png

 

Znajomość najnowszych trendów projektowania aplikacji

cyberbezpieczenstwo.png

 

Zdobycie wiedzy o Wzorcach Projektowych

programowanie.png

 

Podniesienie poziomu stabilności aplikacji

testowanie.png

 

Sprawdzenie własnej wiedzy w praktycznych zadaniach

Zarys agendy:

 

 

1. Podstawy Architektury Oprogramowania

Czym jest architektura i jej znaczenie

Wymiarowanie architektury i jej wartość dodana w organizacji

Opis jakościowy i ilościowy - wymiarowanie i parametry architektury

Atrybuty "dobrej" architektury, a jakość oprogramowania

2. Praktyki architektoniczne, podejmowanie decyzji i akceptowanie kompromisów

Modele, widoki i punkty widzenia

Styl, mechanizm i wzorzec architektoniczny

Interesariusze i role w procesie architektonicznym

Projektowanie architektury w oparciu o wymagania i analizę ryzyka

Dokumentowanie architektury z użyciem: UML, ArchiMate, modelu C4, Architecture decision record (ADR)

3. Ewaluacja i testowanie architektury

4. Utrzymywanie i rozwój architektury, legacy code oraz zarządzanie długiem architektonicznym

5. Klasyfikacje architektury

Style architektury aplikacyjnej 

Style architektury systemowej 

6. Metody integracji systemów

Definicja integracji i jej rodzaje

Technologie i standardy integracyjne

Architektura zorientowana na usługi (SOA)

Przetwarzanie asynchroniczne i komunikacja między mikrousługami

7. Architektura mikrousługowa

Wprowadzenie do architektury mikrousługowej

Wprowadzenie do REST API

Wprowadzenie do narzędzi i technologii wspierających (np. zarządzanie API)

Konteneryzacja i orkiestracja

Wybrane wzorce architektury mikrousługowej

8. Nowoczesne podejście do wdrażania aplikacji, konteneryzacja i jej zalety

Tworzenie kontenerów dla aplikacji

Architektura  klastrów orkiestrujących (np. Kubernetes,OpenShift)

9. Zarządzanie bazami danych i architektura danych

Analiza różnych modeli baz danych

Projektowanie efektywnych rozwiązań z wykorzystaniem baz danych

10. Budowa portali

Technologie front-end (HTML, CSS, JavaScript)

Technologie back-end (Node.js, Django, Spring)

Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą

Patryk Dynowski

Business Development Manager

+48 577 255 112

[email protected]