Jesteśmy
częścią

Cloud

Specjalizacja AWS

Czas trwania

2 dni

16 godzin

Język szkolenia

 • Polski
 • Angielski

Forma szkolenia

 • Wykłady
 • Ćwiczenia
 • Prezentacja

 

Poziomy

 • Podstawowy
 • Średnio zaawansowany

Korzyści dla biznesu:

 

 

 

 

testowanie.png

 

Rozwinięcie zespołu o kompetencje związane z chmurą publiczną

programowanie.png

 

Świadomość możliwości wykorzystania chmury w biznesie

cyberbezpieczenstwo.png

 

Wykorzystanie chmury zgodnie z najlepszymi praktykami

zarzadzanie.png

 

Optymalizacja kosztów związanych z chmurą publiczną

Korzyści dla uczestników:

 

 

 

 

zarzadzanie.png

 

Zrozumienie aspektów projektowania i wdrażania rozwiązań w chmurze publicznej

cyberbezpieczenstwo.png

 

Szczegółowe zapoznanie z najpopularniejszymi usługami AWS

programowanie.png

 

Realizacja laboratoriów pozwalająca na zbudowanie kompetencji praktycznych

testowanie.png

 

Wiedza pozwalająca na rozpoczęcie pracy z AWS

Zarys agendy:

 

 

Wprowadzenie do chmur obliczeniowych

 • Czym jest chmura publiczna
 • Charakterystyka chmury publicznej
 • Historia platformy AWS
 • Infrastruktura Globalna AWS w praktyce
 • Narzędzia do dziennej pracy z AWS


Wprowadzenie do bezpieczeństwa w AWS

 • Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa w AWS
 • Shared Responsibility Model
 • Zarządzanie dostępami do zasobów
 • Zarządzanie kontami przy użyciu AWS Organizations
 • Laboratorium 1: Zarządzanie dostępami do zasobów

 

Wprowadzenie do sieci w AWS

 • Ogólna usług sieciowych w AWS
 • Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
 • Amazon Route 53
 • Łączenie sieci oraz sieci hybrydowe
 • Laboratorium 2: Tworzenie sieci VPC w AWS

 

Usługi "compute" w AWS

 • Ogólna charakterystyka usług "compute" w AWS
 • Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
 • Laboratorium 3: Instalacja aplikacji na EC2
 • Wprowadzenie do usługi kontenerowych (ECS i EKS)
 • Serverless Computing & AWS Lambda
 • Laboratorium 4: Zbudowanie aplikacji w oparciu o AWS Lambda
 • Auto Scaling i Elastic Load Balancing
 • Laboratorium 5: Zbudowanie wysokodostępnej architektury aplikacji

 

Storage w AWS

 • Wprowadzenie do Amazon EBS i EFS
 • Amazon Simple Storage Service (S3)
 • Dystrybucja danych z CDN - Amazon CloudFront
 • Laboratorium 6: Konfiguracja Amazon S3 i CloudFront

 

Bazy danych w AWS

 • Wprowadzenie do baz danych w AWS
 • Amazon Relational Database Service & Aurora
 • Amazon DynamoDB
 • Laboratorium 7: Uruchomienie aplikacji z wykorzystaniem bazy danych

 

Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury i aplikacji w AWS

 • Wprowadzenie do zarządzania i monitorowania w AWS
 • AWS CloudWatch
 • AWS CloudTrail
 • Amazon CloudfFormation i Infrastructure as Code
 • Laboratorium 8: Wdrożenie konfiguracji z wykorzystaniem CoudFormation

 

Zarządzanie kosztami w AWS

 • Wprowadzenie do zarządzania kosztami w AWS
 • Narzędzia do zarządzania i monitorowania kosztów
 • Decyzje architektoniczne a koszty
 • Estymacje kosztów
 • Optymalizacja kosztów
   

 

 

Wypełnij formularz kontaktowy ⬇

Opowiedz nam o swoim wyzwaniu, a my znajdziemy rozwiązanie

Dane kontaktowe

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą

Patryk Dynowski

Business Development Manager

+48 577 255 112

[email protected]