Jesteśmy
częścią

Programowanie

JavaScript w praktyce

Czas trwania

3 dni

24 godziny

Język szkolenia

 • Polski
 • Angielski

Forma szkolenia

 • Wykłady
 • Ćwiczenia
 • Prezentacja

 

Poziomy

 • Podstawowy

Korzyści dla biznesu:

 

 

 

 

testowanie.png

 

Zwiększenie efektywności zespołu projektowego

programowanie.png

 

Standaryzacja narzędzi i konfiguracji

cyberbezpieczenstwo.png

 

Zwiększenie retencji Talentów

zarzadzanie.png

 

Efektywne wykorzystanie nowoczesnych elementów JavaScript

Korzyści dla uczestników:

 

 

 

 

zarzadzanie.png

 

Praktyczna znajomość narzędzi i konfiguracji

cyberbezpieczenstwo.png

 

Zdolność do asynchronicznego programowania

programowanie.png

 

Rozwinięcie umiejętności w testowaniu i automatyzacji

testowanie.png

 

Solidne podstawy i zrozumienie języka

Zarys agendy:

 

 

 

 • Wprowadzenie
 • Specyfikacja języka
 • Wieloparadygmatowość - zalety i wady
 • Konfiguracja narzędzi:
  -NodeJS
  -Webpack
  -Prettier
  -TypeScript
 • Typy proste:
  -Wartości logiczne
  -Liczbowe
  -Ciągi znaków
  -Konwersje
 • Typy złożone:
  -Tablica
  -Obiekt
  -Kopia, referencja, a płytka kopia
 • Instrukcje Sterujące
  -Logiczne
  -Warunkowe
  -Przełączanie
  -Różne rodzaje pętli
 • Funkcje
  -Domknięcia
  -Kompozycja
 • API DOM
  -Znajdowanie elementów w HTML
  -Modyfikowanie i Stylizacja Elementów
  -Tworzenie, usuwanie i przenoszenie elementów
  -Nasłuchiwanie zdarzeń, grupowanie zdarzeń
  -Przechwytywanie, bąbelkowanie i zatrzymywanie zdarzeń
 • ES6
  -Problemy z “this” i „new”
  -Prototyp kontra klasa
  -Klasy, dziedziczenie i przesłonięcia
  -Moduły, import i eksport
  -Import dynamiczny
  -Funkcje strzałkowe
  -Zmienne z var, let, const i hoisting
  -Mapy, for..of, Symbole
  -Szablonowe ciągi znaków
  -Iteratory i generatory
 • Asynchroniczność
  -Wzory wywołań zwrotnych
  -Łańcuchy Obietnic
  -Składnia async/await
  -Obsługa błędów
  -Iteratory i generatory asynchroniczne
  Interfejsy API
  -Żądania HTTP z FetchAPI
  -Multimedialne interfejsy API przeglądarki z HTML5

Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą

Patryk Dynowski

Business Development Manager

+48 577 255 112

[email protected]