Jesteśmy
częścią

Kompetencje miękkie

Warsztaty– Mapowanie i udoskonalanie procesów w organizacji

Czas trwania

2 dni

16 godzin

Język szkolenia

 • Polski
 • Angielski

Forma szkolenia

 • Sumulacja biznesowa
 • Praca w grupach
 • Case Study 
 • Warsztaty

 

Poziomy

 • Podstawowy

Korzyści dla biznesu:

 

 

 

 

testowanie.png

 

Zwiększenie efektywności i wydajności pracowników

programowanie.png

 

Poprawa organizacji pracy zespołowej

cyberbezpieczenstwo.png

 

Optymalizacja procesów wewnętrznych w organizacji 

zarzadzanie.png

 

Zwiększenie innowacyjności i kreatywności

Korzyści dla uczestników:

 

 

 

 

zarzadzanie.png

 

Zdobycie wiedzy z zakresu zasad, zakresu i metod mapowania procesów biznesowych

cyberbezpieczenstwo.png

 

Pozyskanie umiejętności opisywania zdarzenia i przypisywania ról w procesie
 
 

programowanie.png

 

Rozwinięcie umiejętności prowadzenia skutecznej analizy istniejącej mapy procesu 

testowanie.png

 

Zwiększenie własnych umiejętności mapowania procesów, komunikacji, zarządzania zmianą w bezpiecznym, symulowanym środowisku

Zarys agendy:

 

 

Dzień I:

 • Wprowadzenie do symulacji
 • Symulacja biznesowa
 • Podsumowanie symulacji i przełożenie wniosków na własną organizację

 

Symulacja biznesowa skupia się na analizie procesów biznesowych. Podczas warsztatów/symulacji uczestnicy będą realizować serię zadań, dzięki którym w sposób intuicyjny przejdą przez wszystkie pięć etapów dojrzałości procesów (BPMM / CMMI). Prowadzący kładzie nacisk na zauważenie, że proces biznesowy jest zasobem, dzięki któremu organizacja może zarówno sprawniej funkcjonować, oraz wkraczać w kolejne etapy rozwoju. 

 

Podczas symulacji uczestnicy:
•    Poznają zagadnienia merytoryczne dotyczące zarządzania procesami, 
•    Zidentyfikują procesy biznesowe,
•    Poznają sposoby opisu i wizualizacji procesów,
•    Będą określali kryteria sukcesu (w tym KPI),
•    Zrozumieją i wykorzystają Cykl Deminga (PDCA)

 

Dzień II: 

 • Identyfikacja procesów biznesowych 
 • Macierz RACI (RASCI)
 • Cykl Deminga (PDCA)
 • Rozwiązywanie problemów (np. 5W, myślenie pytajne, diagram Ishikawy, analiza pola sił)
 • Mapowanie i optymalizacja procesów w organizacji

Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą

Patryk Dynowski

Business Development Manager

+48 577 255 112

[email protected]