Jesteśmy
częścią

Kompetencje miękkie

Warsztat -Zarządzanie interesariuszami

Czas trwania

2 dni

16 godzin

Język szkolenia

 • Polski
 • Angielski

Forma szkolenia

 • Praca w grupach
 • Case Study 
 • Warsztaty

 

Poziomy

 • Podstawowy

Korzyści dla biznesu:

 

 

 

 

testowanie.png

 

Poprawa relacji z interesariuszami i zwiększenie ich zaangażowania

programowanie.png

 

Skuteczniejsza komunikacja w różnych kulturach

cyberbezpieczenstwo.png

 

Lepsze zarządzanie ryzykiem i konfliktami

zarzadzanie.png

 

Wzrost skuteczności strategii komunikacyjnych

Korzyści dla uczestników:

 

 

 

 

zarzadzanie.png

 

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w zarządzaniu interesariuszami

cyberbezpieczenstwo.png

 

Lepsze zrozumienie swoich odbiorców - klientów 
 

programowanie.png

 

Rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych

testowanie.png

 

Skuteczniejsza identyfikacja i wykorzystanie możliwości biznesowych

Zarys agendy:

 

 

1. Identyfikowanie i definiowanie grup interesariuszy:

 • Identyfikacja interesariuszy
 • Tworzenie i analiza profili interesariuszy
 • Ocena interesów, pozytywnych i negatywnych
 • Analiza luki między tym, co obecnie zauważane, a tym co nieuświadomione 
 • Wybór odpowiedniej strategii zarządzania interesariuszami

 

2. Planowanie komunikacji z interesariuszami i mierzenie skuteczności:

 • Planowanie komunikacji z interesariuszami
 • Identyfikacja i dostarczanie kluczowych przekazów
 • Tworzenie komunikacji z interesariuszami
 • Rozpatrywanie zastrzeżeń i obaw zainteresowanych stron
 • Eskalacja problemów interesariuszy do rozwiązania przez kierownictwo wyższego szczebla

 

3. Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu interesariuszami:

 • Zaufanie – fundament, na którym budowane są relacje
 • Empatia - jak może mi pomóc w zarządzaniu relacjami z interesariuszami
 • Wpływanie, przekonywanie i manipulowanie
 • Czynniki osobowości wpływające na zarządzanie interesariuszami 
 • Inteligencja emocjonalna, co się z nią wiąże i korzyści jej pogłębiana 

 

4. Jak kultura wpływa na zaangażowanie i zarządzanie interesariuszami:

 • Kultura organizacyjna
 • Komunikowanie się z różnymi kulturami
 • Negocjacje z różnymi kulturami

Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą

Patryk Dynowski

Business Development Manager

+48 577 255 112

[email protected]