Jesteśmy
częścią

Kompetencje miękkie

Warsztat - Zarządzanie konfliktem

Czas trwania

2 dni

16 godzin

Język szkolenia

 • Polski
 • Angielski

Forma szkolenia

 • Praca w grupach
 • Case Study 
 • Warsztaty

 

Poziomy

 • Podstawowy

Korzyści dla biznesu:

 

 

 

 

testowanie.png

 

Efektywne zarządzanie konfliktami w zespole

programowanie.png

 

Zmniejszenie ryzyka konfliktów klientów i partnerów biznesowych

cyberbezpieczenstwo.png

 

Budowanie pozytywnej atmosfery organizacyjnej

zarzadzanie.png

 

Optymalizacja procesów komunikacyjnych

Korzyści dla uczestników:

 

 

 

 

zarzadzanie.png

 

Skuteczniejsze radzenie sobie z konfliktami

cyberbezpieczenstwo.png

 

Doskonalenie umiejętności komunikacji emocjonalnej 
 

programowanie.png

 

Budowanie zaufania w relacjach zawodowych

testowanie.png

 

Umiejętność przekształcania nieporozumień w konstruktywne dyskusje

Zarys agendy:

 

 

1. Świadomość konfliktów:

 • Rozpoznanie różnicy między niezgodą a konfliktem oraz pięć poziomów konfliktu
 • Odkrywanie barier w zarządzaniu i rozwiązywaniu konfliktów
 • Porównanie stylów radzenia sobie z konfliktami

 

2. Staw czoła konfliktowi - strategie zarządzania konfliktami:

 • Identyfikacja własnych uczuć i działań w odpowiedzi na konflikt
 • Rozróżnienie między słuchaniem myśli a słuchaniem uczuć
 • 4C (Care, Communication, Competence, and Consistency)- Troska, Komunikacja, Kompetencja i Spójność jako kamienie węgielne budowania zaufania

 

3. Wychodząc poza konflikt:

 • Odważ się nie zgadzać – konflikt jako model współpracy
 • Przekształcanie potencjalnych nieporozumień w dyskusję poprzez zastosowanie Modelu do niezgody
 • Siła Dialogu jako prewencja konfliktów

 

4. Rozwiązywanie konfliktu, stresu i emocji:

 • Czynnik emocjonalny (film ilustrujący emocje)
 • Różnica między trudnymi ludźmi a trudnym zachowaniem
 • Style zachowania w sytuacjach konfliktowych

Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą

Patryk Dynowski

Business Development Manager

+48 577 255 112

[email protected]