Testy akceptacyjne – UAT

Testy akceptacyjne / User acceptance testing

Podsumowanie kursu

Testy akceptacyjne to jedna z ostatnich bramek bezpieczeństwa, dotyczących jakości dostarczanego produktu. Są niezwykle ważnym krokiem w cyklu wytwarzania oprogramowania, ponieważ nastawione są przede wszystkim na weryfikację oczekiwań użytkownika, dostarczając cennych informacji w tym zakresie. Dobrze przygotowane i przeprowadzone testy akceptacyjne budują zaufanie klienta oraz redukują ryzyko wykrycia poważnych uchybień w zaspokojeniu wymagań użytkownika w gotowym i obecnym na rynku produkcie.

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie definicji testów akceptacyjnych
 • Umiejscowienie testów akceptacyjnych w procesie wytwarzania oprogramowania
 • Omówienie klasyfikacji testów akceptacyjnych
 • Pokazanie zastosowania koncepcji testów akceptacyjnych w różnych modelach wytwarzania
 • Praktyka w formie warsztatów

Szkolenie: Testy akceptacyjne/UAT

Nabyta wiedza i umiejętności na szkoleniu:

 • Analiza wymagań dostarczanych w różnorakiej formie (modele, diagramy, tekst)
 • Dobór uczestników testów akceptacyjnych
 • Przygotowanie dobrych przypadków testowych do przeprowadzenia testów akceptacyjnych
 • Przeprowadzanie testów akceptacyjnych na różnorakich platformach (web + mobile)
 • Zgłaszanie incydentów i zarządzanie nimi

Program szkolenia:

Teoria:

 1. Testy akceptacyjne – mnogość definicji
 2. Testy akceptacyjne w piramidzie testów
 3. Podział testów akceptacyjnych ze względu na profil
 4. Podział testów akceptacyjnych ze względu na cel i miejsce wykonania
  1. Testy alfa
  2. Testy beta
 5. Testy akceptacyjne a rodzaje (typy) testów
  1. Testy funkcjonalne
  2. Testy niefunkcjonalne
 6. Analiza wymagań
 7. Śledzenie powiązań między wymaganiami a przypadkami testowymi
 8. Testy akceptacyjne w metodykach zwinnych (Agile)

Praktyka:

 1. Przykładowe UATY aplikacji na dwóch platformach: web (FrontEnd + BackEnd) oraz mobile
  1. Analiza wymagań
  2. Projektowanie przypadków testowych
  3. Wykonanie przypadków testowych
  4. Logowanie błędów
 2. Przykładowa konfiguracja środowiska wydaniowego (deployment environment)
 3. Zarządzanie zgłoszeniami i raportowanie – JIRA
  1. Tworzenie filtrów
  2. Tworzenie dashboardów

Case studies:

 1. Testy akceptacyjne w dużym projekcie finansowym
 2. Testy akceptacyjne aplikacji użytkowej

Szkolenie  odbywa się w godzinach 9:00-17:00.

Wybierz datę, miejsce i ofertę kursu

Testy akceptacyjne – UAT

Data Miasto  
WrocławTesty akceptacyjne – UATTesty akceptacyjne – UAT
Szkolenie Testy Akceptacyjne 1200Zł*

Trener – praktyk z doświadczeniem

Autorskie materiały szkoleniowe

Lunch + przerwy kawowe

Certyfikaty ukończenia szkolenia

Early Bird 900Zł*

Ważne do 2 tygodni przed szkoleniem lub do wyczerpania miejsc!

Trener – praktyk z doświadczeniem

Autorskie materiały szkoleniowe

Lunch + przerwy kawowe

Certyfikaty ukończenia szkolenia

Wróć do góry