SQL w pracy testera oprogramowania

O tym, dlaczego znajomość SQLa powinna być częścią warsztatu testera oprogramowania.