Po niepewnych i trudnych latach świata biznesu powracają pozytywne nastroje. Eksperci Hays Polska oceniają, że 2022 rok będzie dla wielu pracowników szansą na rozwój zawodowy oraz poprawienie swojej sytuacji finansowej. 

Z największym optymizmem w przyszłość patrzeć mogą specjaliści z branży IT. Sektor gospodarki związany nowymi technologami dobrze poradził sobie z kryzysem pandemicznym i jako jeden z nielicznych był niemal gotowy do przejścia na tryb pracy zdalnej. 

Pandemia nie była dla rynku IT aż takim wyzwaniem jak dla analogowych branż. Poprzednie lata były co prawda okresem spowolnienia i niepewności również w IT, ale po tych nastrojach nie ma już śladu, o czym świadczą wyniki Raportu Płacowego 2022 opracowanego przez Hays Poland. 

W nadchodzących miesiącach cyfrowa transformacja świata biznesu doprowadzi do wzrostu zainteresowania osobami odpowiedzialnymi za digitalizację procesów, cyberbezpieczeństwo oraz weryfikowanie jakości oprogramowania. Wiele marek będzie musiało rozwijać też swoje biznesy w wersji internetowej, gdyż konsumenci zbudowali już nowe nawyki i walkę o klienta wygra ten, kto najbardziej potrafi dostosować swój model biznesowy do zmieniającej się rzeczywistości. 

W obu przypadkach specjaliści IT będą na wagę złota, co umocni ich pozycję na rynku pracy. Poszukiwani są także nowi kandydaci do uprawiania zawodów związanych z nowymi technologiami. Nie brakuje bowiem pracodawców, którzy są gotowi zainwestować w pracownika, gdyż konkurencja o wysoko wykwalifikowanego kandydata jest ogromna. Z tego powodu nie brakuje też głosów o tym, że powraca rynek kandydata i już wkrótce to osoby zatrudnione będą miały znacznie lepszą pozycję do negocjacji niż korporacje zainteresowane ich usługami. 

Jak oceniasz perspektywę swojej kariery?

testuj-wykresy-HAYS-2022_1.png

76% pracowników związanych z IT z optymizmem patrzy na swoją zawodową przyszłość. To o 13 punktów procentowych więcej niż średnia dla całego raportu (63%).  Raport nie precyzuje z czego wynikają pozytywne nastroje specjalistów IT, ale można przypuszczać, że jest to powiązane ze wzrostem znaczenia nowych technologii, jaki dokonał się w ostatnich latach.

testuj-wykresy-HAYS-2022_2.png

Osoby, które zdecydowały się powiązać swoją przyszłość z wytwarzaniem lub testowaniem oprogramowania mogą czuć się bezpiecznie w perspektywie następnych lat. Co więcej zawody w branży IT wciąż się rozwijają i trudno nie zauważyć, że profesje związane z cyfrowymi procesami należą dziś do tych, które uchodzą za najbardziej perspektywiczne. 

Pandemia pokazała, że biznes internetowy jest znacznie bardziej odporny na kryzysy ekonomiczne oraz zawirowania polityczne. Dlatego też firmy zwiększają budżety przeznaczone na digitalizację swoich usług, a przeprowadzenie tych działań niemożliwe jest bez zespołu pracowników, dla których nowe technologie są codziennością. 

Zmiana pracy

testuj-wykresy-HAYS-2022_3.png

Zapotrzebowanie na specjalistów IT znajduje odzwierciedlenie również w innych trendach pojawiających się na rynku pracy. Eksperci ds. nowych technologii nie są specjalnie przywiązani do środowisk, w których pracują. Można przypuszczać, że rotacja pracowników jest spowodowana wyścigiem pracodawców o pozyskanie odpowiednich kompetencji w zakresie IT. 39% pracowników spodziewa się zmiany pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zaś takiego scenariusza nie bierze pod uwagę jedynie co czwarty ankietowany (27%).

testuj-wykresy-HAYS-2022_5.png

Respondenci wskazują, że największym motywatorem do zmiany pracy jest poziom wynagrodzenia (70%). Jest to przyczyna, która od lat zajmuje pierwsze miejsce jako przyczyna rotacji kadr. Zwłaszcza w branżach o dużej konkurencyjności pracownicy mogą spodziewać się korzystniejszych ofert kierowanych nawet do tych, którzy aktywnie nie poszukują pracy. 

Drugą najpopularniejszą odpowiedzią wśród ankietowanych był brak możliwości rozwoju (37%), kolejno znalazły się: brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym (17%) i charakter wykonywanej pracy (17%). Bez względu na powód niezadowolenia z obecnego miejsca pracy, specjaliści IT mają dużą swobodę w kontynuowaniu swojej ścieżki zawodowej w innym przedsiębiorstwie.

Wynagrodzenia w branży IT

testuj-wykresy-HAYS-2022_6.png

Trudności z pozyskaniem kompetencji związanych z nowymi technologiami i cyfryzacją procesów biznesowych zmuszają pracodawców do podnoszenia atrakcyjności swojej oferty. Ankietowani specjaliści podają, że sukces procesów rekrutacyjnych zależy głównie od wysokości oferowanego wynagrodzenia. Dlatego też pensje w obszarze testowania oprogramowania są wysokie w odniesieniu do średnich stawek w innych sektorach gospodarki. Czynniki finansowe są jednym z głównych powodów, dla których wiele osób decyduje się na przebranżowienie. Raporty płacowe z poprzednich lat pokazują, że poziom wynagrodzeń w IT jest na stabilnym poziomie. 

Pandemia i kryzys gospodarczy i kryzys przez nią spowodowany nie doprowadziła do utraty płynności finansowej przedstawicieli branży, a firmy spoza niej coraz chętniej inwestują w kompetencje związane z nowymi technologiami, co sprawia, że należy się spodziewać wzrostu wynagrodzeń dla testerów w nadchodzących latach.

Rok 2021 w większości obszarów IT przyniósł wzrost wynagrodzeń o minimum 5-10 proc. Przedsiębiorstwa odmroziły budżety płacowe i włączały się do rywalizacji nie tylko o nowych pracowników, ale również o tych, którzy już są częścią zespołu. Rośnie popularność i skuteczność kontrofert, dlatego specjaliści zajmujący się tworzeniem oprogramowania i weryfikacją jego jakości mogą liczyć na wzrost wynagrodzeń. 

Luka kompetencji w obszarze testowania oprogramowania, rozwiązań chmurowych oraz bezpieczeństwa IT doprowadziła do wysokich podwyżek dla doświadczonych ekspertów w tych dziedzinach. Szacuje się, że wzrost płac w 2022 roku utrzyma się na dotychczasowym poziomie i będzie wynosił nawet do kilkunastu procent w skali roku.

Wartym odnotowania trendem jest też ujednolicenie poziomu wynagrodzeń na terenie całego kraju. Ma to związek z popularyzacją pracy zdalnej i zatarciem granic między strefami ekonomicznymi. 

Benefity i inne czynniki pozafinansowe

Miniony rok był czasem rewizji systemów benefitowych i prowizyjnych w IT. Firmy prześcigają się w oferowaniu spersonalizowanych pakietów świadczeń - m.in. dodatkowych dni wolnych, możliwości wyboru sprzętu i z góry ustalonego budżetu szkoleniowego - tak, aby maksymalnie uatrakcyjnić oferty skierowane do kandydatów. Czas pandemii ostatecznie umocnił firmy w przekonaniu, iż praca zdalna nie zagraża ciągłości biznesu. Wiele z nich zdecydowało się na wdrożenie modelu hybrydowego, zachowując jednak możliwość pracy całkowicie zdalnej dla tych specjalistów IT, dla których jest to warunkiem podjęcia współpracy.

Wyzwania rekrutacyjne

testuj-wykresy-HAYS-2022_9.png

Poza czynnikami finansowymi pracodawcy konkurują ze sobą w oferowaniu stabilnego zatrudnienia, możliwości rozwoju, ciekawych projektów oraz atrakcyjnych wyzwań zawodowych. Tylko 25% procesów rekrutacyjnych nastawionych jest na pozyskanie pracownika tymczasowego, zaangażowanego w konkretny projekt.

testuj-wykresy-HAYS-2022_10.png

Przedsiębiorstwa IT wskazują, że najtrudniejsze dla nich jest pozyskanie do zespołów ludzi z umiejętnościami cyfrowymi (80%). O lukach kompetencyjnych na rynku pracy świadczą też odpowiedzi przedstawicieli firm reprezentujących inne sektory gospodarki. 

testuj-wykresy-HAYS-2022_4.png

Okazuje się, że kompetencje cyfrowe są uważane za potrzebne przez 39% badanych, zaś aż 34% z nich postrzega pozyskanie tych umiejętności jako trudne do pozyskania.

Trudności w pozyskaniu nowych pracowników to problem całego rynku, brakuje zwłaszcza osób wysoko wykwalifikowanych, gotowych do pracy przy nowych technologiach i tych, którzy posiadają w swoim portfelu kompetencji umiejętności menedżerskie. 

Podsumowanie

Zebrane przez Hays Polska dane dotyczące rynku pracy oraz sytuacji w branży IT pozwalają ze spokojem patrzeć w przyszłość. W 2022 roku specjaliści z sektora IT będą cieszyć się dużym zainteresowaniem pracodawców. Rosnąca konkurencja i rywalizacja o kompetencje sprawia, że rosną nie tylko wynagrodzenia, ale także zmieniają się warunki pracy. 

To wciąż jednak za mało, żeby pokryć lukę kompetencyjną, której jesteśmy świadkami. Dlatego 2022 rok to wciąż dobry moment na wejście do branży IT. Jeśli chcesz zostać testerem oprogramowania, to warto wykorzystać sytuację na rynku i zdobyć wiedzę z zakresu testowania manualnego jak najszybciej. Możesz to zrobić czytając naszego bloga, pobierając ebooka, oglądając zapisy webinarów i wystąpień na konferencjach naszych specjalistów lub zapisując się na praktyczny kurs testowania.