Zapewnienie odpowiedniej jakości jest możliwe dzięki wyznaczeniu szczegółowej polityki testów, która ma wpływ także na późniejsze etapy projektów.

Strategia testów to dokument definiujący podejście, cele, zakres, plany i metody testowania w projekcie. Strategia testów jest kluczowym elementem procesu testowania oprogramowania, ponieważ umożliwia zaplanowanie, organizację i zarządzanie testami w sposób efektywny i zgodny z wymaganiami biznesowymi i technicznymi.

W strategii testów określa się m.in.:

  • Cele testów - czyli to, co chcemy osiągnąć poprzez testowanie, np. zapewnienie wysokiej jakości oprogramowania, zminimalizowanie ryzyka związanego z wdrożeniem nowej wersji oprogramowania.
  • Zakres testów - czyli to, co będzie testowane, jakie funkcje i aspekty oprogramowania będą poddane testom, np. funkcjonalność, wydajność, bezpieczeństwo, czy interoperacyjność.
  • Plan testów - czyli harmonogram przeprowadzania testów, zawierający daty, liczby, rodzaje i poziomy testów.
  • Środki testowe - czyli narzędzia, sprzęt i zasoby ludzkie, potrzebne do przeprowadzenia testów.
  • Metody testowe - czyli techniki testowe, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia testów, np. testowanie czarnej skrzynki, testowanie białej skrzynki, testowanie z wykorzystaniem automatyzacji.
  • Kryteria zakończenia testów - czyli warunki, które muszą zostać spełnione, aby testy zostały uznane za zakończone, np. określony poziom pokrycia kodu, zidentyfikowanie wszystkich krytycznych defektów.

Dokument strategii testów powinien być aktualizowany na bieżąco, w miarę postępu prac nad projektem, aby zapewnić, że testowanie odbywa się zgodnie z planem i zgodnie z wymaganiami biznesowymi i technicznymi.

Wiedząc jak istotny to temat, podejliśmy go w naszym podcaście.

O czym usłyszysz w 12 odcinku?

Tematem kolejnego odcinka podcastu TestujTalks jest strategia testów. Od czego zacząć jej tworzenie?

Odpowiedzi na to pytanie poszukamy wspólnie z Michałem Michał Buczko, Quality Managerem, który od ponad 20 lat wspiera firmy w organizacji i optymalizacji procesów testowania oprogramowania.

Z rozmowy dowiesz się:

  • dlaczego firmy stosują strategie testów,
  • jaki jest jej cel,
  • czy jest obowiązkowym elementem procesu testowego,
  • jak napisać ją prawidłowo.

Zapraszamy do odsłuchania!