Jesteśmy
częścią

Zarządzanie Projektami

Scrum Framework i filary pracy zespołowej

Czas trwania

2 dni

16 godzin

Język szkolenia

Polski

Angielski

Forma szkolenia

Prezentacje

Ćwiczenia

Warsztaty

 

Poziomy

Podstawowy

Średniozaawansowany 

Zaawansowany 

Korzyści dla biznesu:

 

 

 

 

testowanie.png

 

Wzrost efektywności w dostarczaniu wartości klientowi

programowanie.png

 

Wzrost zaangażowania i poziomu integracji zespołów

cyberbezpieczenstwo.png

 

Skupienie na efektywnym działaniu, eliminacja strat

zarzadzanie.png

 

Wzmocnienie kompetencji managerów i komunikacji wewnątrz organizacji

Korzyści dla uczestników:

 

 

 

zarzadzanie.png

 

Zdobycie wiedzy o skutecznych praktykach wspierających efektywność scrum mastera, czy zespołu

cyberbezpieczenstwo.png

 

Podniesienie i wzmocnienie kompetencji w obszarze zarządzania w zagadnieniach takich jak: rola przywództwa i pracy zespołowej, wyznaczanie celów i delegowanie, monitoring i feedback

programowanie.png

 

Narzędzia do budowy zwinnych zespołów i odpowiedniego środowiska projektowego
 

testowanie.png

 

Znajomość technik efektywnej komunikacji i kultury feedbacku 

Zarys agendy:

 

 

 

 • Zarządzanie kaskadowe vs zwinne - wprowadzenie
 • Agile Mindset
 • Agile manifesto oraz 12 zasad zwinności
 • SCRUM Framework
 • Wartości i filary SCRUM 
  Role i zakres odpowiedzialności oraz potencjalne pułapki 
 • Działanie przez cele, definiowanie efektywności
 • SMART, OKR 
 • Dobre praktyki a procesy
 • Definicja możliwości rozpoczęcia prac i definicja ukończenia Dor i DoD 
 • Zdrowa komunikacja - semantyka a transparencja 
 • Zarządzanie sobą w czasie i priorytetyzacja - narzędziownik
 • Systematyka pracy i standaryzacja procesów w sposób zwinny 

Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą

Patryk Dynowski

Business Development Manager

+48 577 255 112

[email protected]