Jesteśmy
częścią

Zarządzanie Projektami

Zwinność w Project Management

Czas trwania

2 dni

16 godzin

Język szkolenia

 • Polski
 • Angielski

Forma szkolenia

 • Case Study
 • Ćwiczenia
 • Warsztaty

 

Poziomy

 • Podstawowy
 • Średniozaawansowany
 • Zaawansowany 

Korzyści dla biznesu:

 

 

 

 

testowanie.png

 

Skupienie na regularnym dostarczaniu wartości klientowi

programowanie.png

 

Efektywne wykorzystanie zwinnego podejścia przy zarządzaniu projektami

cyberbezpieczenstwo.png

 

Podniesienie efektywności pracy zespołu

zarzadzanie.png

 

Wzrost samodzielności zespołu w eliminowaniu przeszkód

Korzyści dla uczestników:

 

 

 

 

zarzadzanie.png

 

Zrozumienie cyklu działań opartym na ciągłym doskonaleniu 

cyberbezpieczenstwo.png

 

Zdobycie umiejętności pracy zespołowej w projektach zwinnych

programowanie.png

 

Podniesienie kompetencji z zakresu sprawnej komunikacji 

testowanie.png

 

Wiedza pozwalająca na swobodne i świadome działanie w ramach SCRUM-a

Zarys agendy:

 

 

 • Wprowadzenie do szkolenia 
 • Podejście kaskadowe, przyrostowe i iteracyjne. Omówienie korzyści i różnic bazując na rozwoju produktu
 • Trójkąt ograniczeń projektowych
 • Project Manager w ujęciu zwinnym - rola i wyzwania
 • Agile Mindset
 • Agile Manifesto i 12 zasad zwinności
 • Golden Circle by Simon Sinek a zarządzanie zmianą
 • SCRUM Framework
 • Role i zakresy odpowiedzialności + Narzędzia 
 • Ceremonie SCRUM 
 • Definicja możliwości rozpoczęcia prac i definicja ukończenia (DoR, DoD)
 • Adresowanie i zarządzanie ryzykiem a filary Scruma

 • Komunikacja - sztuka skutecznego komunikowania się

 • Zarządzanie sobą w czasie i priorytetyzacja
   

Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z naszym doradcą

Patryk Dynowski

Business Development Manager

+48 577 255 112

[email protected]